Hoofddoekjes niet langer verboden op Duitse scholen

Hoogste Duitse rechter oordeelt: in het openbaar onderwijs mag docent een hoofddoekje dragen.

Het hoofddoekverbod voor islamitische leerkrachten op openbare scholen is gisteren door het Constitutioneel Hof in Karlsruhe ongrondwettig verklaard. Het Hof oordeelt dat een algemeen verbod op het dragen van religieuze symbolen in strijd is met de godsdienstvrijheid. De rechters bepaalden ook dat de uitzondering voor christelijke symbolen niet strookt met de Grondwet. In veel deelstaten genieten bijvoorbeeld nonnen het privilege om habijten te dragen omdat zij daarmee uitdrukking geven aan de culturele waarden van het christendom.

Met zijn uitspraak corrigeerde het Hof de eigen jurisprudentie uit 2003. Toen oordeelde het Hof dat preventief verbieden van hoofddoekjes mogelijk is als dat wettelijk is vastgelegd. Veel deelstaten verboden toen het dragen van religieuze symbolen, behalve als het om christelijke ging.

De kwestie die gisteren werd behandeld, was al in 2010 aanhangig gemaakt door twee islamitische leraressen uit Noord-Westfalen. Zij vonden het onrechtvaardig dat zij geen hoofdbedekking mochten dragen op hun school, terwijl religieuze symbolen wel toegestaan waren voor katholieke leerkrachten. De ene was ontslagen, de andere had een waarschuwing gekregen omdat zij haar hoofd bedekte met een muts.

Overigens houdt het Hof ook nu een slag om de arm: indien religieuze symbolen concreet de orde en rust binnen een school of de neutraliteit van de staat in gevaar brengen, mag alsnog een verbod worden uitgesproken.

De Frankfurter Allgemeine Zeitung oordeelt dat het hoogste Duitse rechtscollege hier een geweldige „draai” maakt. De openbare school is geen religieuze opvoedingsinrichting, meent de krant. „Keppel, nonnenhabijt en ook hoofddoekjes moeten voor door de overheid aangestelde leerkrachten taboe zijn.”

De Süddeutsche Zeitung verwelkomt het arrest. „Een hoofddoek bedreigt niemand. Dit is een uitspraak tegen de hysterie, tegen beroepsverboden en dus voor integratie.”

In Beieren tekent de CSU direct bezwaar aan. „Beieren is en blijft een door het christendom gestempeld land en daar wordt niet aan gemorreld”, zei secretaris Andreas Scheuer.

    • Frank Vermeulen