‘Geld van CIA werd als losgeld betaald aan Al-Qaeda’

Osama Bin Laden op archiefbeeld uit 1988. Al-Qaeda zou in 2010 losgeld hebben gekregen dat voor een deel uit de kas van de CIA afkomstig was. Foto EPA / STR

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft in 2010 indirect – en waarschijnlijk zonder het te weten – ongeveer een miljoen dollar (950.000 euro) betaald aan Al-Qaeda. Het bedrag was onderdeel van een geldsom van vijf miljoen dollar, die de Afghaanse overheid aan de terreurgroep overmaakte om een ontvoerde diplomaat vrij te krijgen.

Het geld was afkomstig uit een geheim Afghaans overheidsfonds waar de CIA geld in stortte, zo schreef The New York Times vandaag op gezag van Afghaanse overheidsfunctionarissen. In de Verenigde Staten ligt het betalen van losgeld aan terroristen gevoelig, omdat terreurgroepen dit geld mogelijk gebruiken voor het plegen van aanslagen.

‘Geld werd besteed aan wapens’

Dat de miljoenen waarschijnlijk ook voor dit doel zijn aangewend, blijkt uit een brief van Atiyah Abd Al-Rahman, Al-Qaeda’s tweede man, aan Osama bin Laden. Al-Rahman zegt daarin letterlijk dat het geld wordt gebruikt om wapens en andere benodigdheden aan te schaffen, zo schrijft de Amerikaanse krant.

Bin Laden is aanvankelijk echter bang dat de CIA op de hoogte is van de betaling en het geld daarom heeft vergiftigd of voorzien van een zender. De brieven tussen Al-Rahman, die in 2011 overleed, en Bin Laden werden gevonden toen de Al-Qaeda-oprichter in 2011 werd opgespoord en gedood door Amerikaanse speciale troepen.

Slecht overzicht

Volgens de krant is het overigens onwaarschijnlijk dat de CIA op de hoogte was waarvoor het geld werd gebruikt. Dat de inlichtingendienst het geld als val gebruikte om Bin Laden op te sporen, is zeker niet het geval:

“Het was gewoon een van de vele voorbeelden van hoe de VS, veelal door slecht overzicht en gebrekkige financiële controle, dezelfde vijanden die zij bestreed ook van geld voorzag.”

    • Joost Pijpker