Cyclische bedrijven kansrijk

De bedrijfsobligatiemarkt heeft in de afgelopen jaren bovengemiddelde rendementen laten zien. Het aantal tegenvallers is gering geweest. Dit kwam door de dalende rentes, maar ook door de betere financiële positie van bedrijven – vooral dankzij kostenbesparingen. Beleggingen in leningen van deze bedrijven biedt zeker nog kansen, vooral bij bedrijven waarvan de kasstroom op orde is of weer op gang komt. De sector cyclische bedrijven in Europa is natuurlijk interessant. Daar vallen nog rendementen van 5 procent of meer te behalen. Tevens is van belang of het bedrijf de afspraken met de banken kan continueren. Als dat zo is, dan ziet de toekomst er zonniger uit. Leningen waar de aandeelhouders private-equityfirma’s zijn hebben een grotere kans op deconfitures. Zij laten soms bedrijven omvallen om onderdelen goedkoop op te kunnen kopen. Obligatiehouders zijn dan vaak het slachtoffer.