Colofon

DeLUXE is een uitgave van NRC Handelsblad

Hoofdredacteur Peter Vandermeersch

Gastredacteur

Agnès Troublé (van agnès b.)

Met dank aan

Mylène Lajoix, perszaken agnès b.

Redactie: Martine Kamsma, Milou van Rossum, Monique Snoeijen (chef)

Eindredactie Rianne van Dijck

Redactieassistent Liesbeth Carp

Art director Jan Paul van der Wijk

Directeur-uitgever Rien van Beemen

International Sales manager Dylan Schuitemaker, d.schuitemaker@nrc.nl, tel.+31631679886

Manager Traffic John Wesselman, j.wesselman@nrc.nl, tel.+31621699775

Druk Roto Smeets, Etten

Redactie-adres Postbus 3372, 1001AD Amsterdam

E-mail: lux@nrc.nl

NRC HANDELSBLAD, 2015

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij NRC Media BV c.q. de betreffende auteur. Zie voor de volledige tekst nrc.nl. Op ingezonden bijdragen zijn de algemene publicatievoorwaarden van toepassing. Deze liggen ter inzage op de redactie en worden op verzoek kosteloos toegezonden.