Hoogste prestatieloon bij olie en gas

Werknemers zagen in 2013 hun prestatiebeloningen stijgen van gemiddeld 1.980 naar 2.260 euro. Het totale bedrag aan uitgekeerde beloningen lag op 13 miljard euro. Dat is 1,4 miljard euro meer dan in 2012, zo berekende het Centraal Planbureau voor de Statistiek (CBS).

In de gas- en oliesector werden de gemiddeld hoogste beloningen uitgekeerd. Hier lag de gemiddelde bonus op 13.200 euro. In 2012 was dat 10.700 euro. De energie- en financiële sector delen plaats twee met beide een gemiddelde bonus van 8.200 euro.

Niet alle sectoren gaan er op vooruit. Zo bleven de bonussen in de horeca hangen rond gemiddeld 500 euro. Ook in de zorg, het onderwijs, de landbouw- en de cultuursector stegen de beloningen nauwelijks of helemaal niet.

Het CBS stelde vast dat in 2013 zes procent van alle werknemers een bonus van 5.000 euro of meer ontvingen. Ook hier zijn delfstoffenwinning, energie en financiën de drie koplopers.

De hoogte van de bonus houdt verband met de hoogte van het jaarloon. Zo kreeg meer dan de helft van de werknemers die een ton per jaar verdienden een beloning van zeker 5.000 euro. Zestig procent van de werknemers die jaarlijks meer dan twee ton verdienden ontvingen een bonus van 20.000 euro of meer.