Provincies bezuinigen fors op kunst en cultuur

Bezoekers kijken naar het werk van kunstenaar Armando Foto ANP / Sander Koning

De provincies besteden dit jaar minder geld aan cultuur. In totaal werd 23 procent minder uitgegeven aan kunst, erfgoed en letteren dan in 2011. Dat concludeert adviesbureau Berenschot, dat op verzoek van de Boekmanstichting de begrotingen van provincies voor cultuur onderzocht.

Van de 328 miljoen euro die in 2011 werd uitgegeven blijft nog maar 254 miljoen per jaar over. Erfgoed werd grotendeels ontzien, maar op kunsten werd zo’n 40 procent (81 miljoen euro) bezuinigd. Die sector is daarmee het zwaarst getroffen. Op letteren werd gemiddeld 21 procent beknibbeld.

De verschillen per provincie zijn aanzienlijk. Zo wordt in Friesland, Drenthe, Gelderland en Zeeland juist meer geld geïnvesteerd in kunst. In Overijssel, Zuid-Holland en Utrecht, daarentegen, blijft minder dan een kwart van het kunstbudget over.

‘Cultuuronderwijs in gevaar’

Door de bezuinigingen komen in meerdere provincies de culturele infrastructuur en cultuuronderwijs in gevaar. Bastiaan Vinkenburg, sectorleider Kunst en Cultuur bij Berenschot, ziet het somber in:

“Het is de vraag of in provincies met dergelijke kortingen de infrastructuur voor de kunsten en bibliotheken kan blijven voortbestaan.”

De Boekmanstichting komt in juni met een analyse van de publieke en private bestedingen aan kunst, erfgoed en letteren en neemt daarin de gevolgen van de bezuinigingen mee.

    • Casper van der Veen