Meer les in vreemde talen op Amsterdamse basisscholen

Het tweetalig onderwijs op basisscholen wordt uitgebreid. Een voorstel daartoe van D66 en VVD is in de gemeenteraad aangenomen. Momenteel doet alleen de Amsterdamse Visserschool in West mee met een landelijke pilot waarin leerlingen 30 tot 50 procent van de tijd in het Engels onderwezen worden. Wethouder Kukenheim van Onderwijs (D66) gaat in gesprek met de staatssecretaris om een uitbreiding van de pilot in Amsterdam mogelijk te maken. Tevens wordt het aanbod vergroot van ‘vroeg vreemdetalenonderwijs’ (vvto), waarbij kinderen op jonge leeftijd vreemdetalenonderwijs krijgen. In Amsterdam biedt momenteel nog geen 10 procent van de basisscholen vvto aan; in Rotterdam is dat ruim een kwart. De partijen willen dat de stad een inhaalslag maakt. Critici vinden echter dat eerst de achterstand in de moedertaal moet worden ingehaald en de verplichte Engelse les verbeterd moet worden. Er werden meer onderwijsvoorstellen aangenomen in de raad: leraren mogen een persoonlijke beurs aanvragen voor hun ontwikkeling en er moeten meer mannen voor de klas komen. Ook beslissen Medezeggenschapsraden voortaan mee over subsidieaanvragen door scholen.