Franciscus denkt nog maar kort paus te zijn

Paus Franciscus Foto EPA / Maurizio Brambatt

Paus Franciscus denkt dat hij niet lang meer leider van de rooms-katholieke kerk zal zijn. Dat zei hij in een interview met de Mexicaanse zender Televisia, meldt Reuters. Ook zei hij bereid te zijn om voor zijn dood op te stappen als paus als hij de tijd hiervoor rijp acht.

“Ik heb het idee dat mijn pontificaat kort zal duren, vier of vijf jaar. Ik weet het niet. Of twee of drie. Nou ja, twee zijn er al voorbij.”

Vandaag is het exact twee jaar geleden dat Franciscus aantrad als paus. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om een Heilig Jaar aan te kondigen gewijd aan een van zijn dierbaarste thema’s: genade. Dit jaar begint op 8 december. Het is pas de 27e keer dat de kerk een Heilig Jaar organiseert.

Pizza

Franciscus zegt zijn baan leuk te vinden, maar geeft wel aan dingen te missen sinds hij is aangetreden als paus. “Ik zou zo graag een keer zonder te worden herkend naar een pizzeria gaan om een pizza te eten”, aldus Franciscus. Hij zei dat hij dit nog gewoon kon doen toen hij bisschop was in Buenos Aires.

De paus ziet niets in een vaste pensioenleeftijd voor pausen. Hij roemde Benedictus XVI als voorbeeld voor toekomstige kerkhoofden omdat hij zijn ambt voor zijn dood durfde neer te leggen.

    • Casper van der Veen