Drie vragen over SGP en ChristenUnie

1 Wat zijn hun belangrijkste campagnepunten?

Bij de ChristenUnie draait het om de ‘leefbaarheid in de regio’s’: door provinciaal vestigingsbeleid en extra geld voor regiofondsen moet er meer werk komen buiten de Randstad, en bijvoorbeeld streekziekenhuizen mogen niet verdwijnen.

Bij de SGP, de partij van law and order, is hét thema: veiligheid. Ook als de verkiezingen provinciaal zijn, gaat het over defensie. Maar ook over ‘veilige wegen’ en ‘droge voeten’. En ook de SGP wil meer aandacht voor regionale economie.

2 Welke tactische en strategische keuzes maken ze?

ChristenUnie én SGP buiten hun positie als ‘gedoogpartners’ zo veel mogelijk uit: het ene na het andere idee is meteen een eis in de onderhandelingen die nog moeten komen over de begroting van volgend jaar. Ze maken hun kiezers duidelijk dat ze meetellen. En dat hun plannen dus geen loze beloftes hoeven te zijn.

3 Hoe zijn hun vooruitzichten bij de verkiezingen?

ChristenUnie en SGP staan in de peilingen op winst. Ze rekenen elk op een zetel erbij in de Eerste Kamer. De ChristenUnie komt dan uit op drie senaatszetels, SGP op twee.