Brieven

We lokken het conflict uit

Vaak begint een oorlog met troepenverplaatsingen naar en oefeningen bij de grens van de vermeende tegenstander of vijand. Dat moeten we ons goed realiseren nu de VS met maar liefst 750 pantservoertuigen presentie tonen in de Baltische staten. 750 voertuigen, waarom? En de NAVO is aan het oefenen in en bij de Zwarte Zee. Maar waarom daar? Zelfs als het alleen maar presentie is om indruk te maken, moet niet onderschat worden hoe dat op de Russen kan overkomen. Als men zich bedreigd voelt, kan dat tot reacties leiden die wij niet hebben gewild, maar die snel uit de hand kunnen lopen. Geen enkele politicus die waarschuwt voor de gevaren van deze oefeningen zo dicht bij de grens met de Sovjet-Unie. Verontrustend is het zeker.

Opstelten en Teeven

Wat hebben we nu bereikt?

Er lopen in dit land kennelijk nogal wat mensen rond die er een satanisch genoegen in scheppen met behulp van 15 jaar oude koeien uit de sloot het overheidsapparaat en hardwerkende bestuurders zwaar te beschadigen. Wat hebben zij met hun actie bereikt? Een onthoofd ministerie van Veiligheid en Justitie en geknakte carrières van politieke zwaargewichten met grote verdiensten voor ons land. Bracht het iets positiefs voor de Nederlandse samenleving? Ik zou het niet weten. De aanrichters zouden zich diep moeten schamen.

Joop Bonebakker

Studiekeuze

Geen goeie baan met taal

Wil men weten waarom de verschillende talenstudies zo weinig studenten trekken, dat moet je kijken naar de studiekeuze van middelbare scholieren. De laatste jaren wordt deze leerlingen op het hart gedrukt ook de kans op een baan mee te wegen. Een logisch keuzecriterium, aangezien studeren een grote financiële investering is in jezelf. Dit zorgt ervoor dat studies met een grote baankans en een hoog salaris meer studenten zullen trekken. Een hoog salaris kan gezien worden als gevolg van veel aanbod van banen en een schaarste aan afgestudeerden binnen een bepaalde sector. In het geval van veel talenstudies zijn de financiële vooruitzichten voor afgestudeerden weinig rooskleurig. Dit schept de vraag: Hoe groot is de vraag naar afgestudeerden Frans, Duits en Arabisch? Kennelijk is deze niet groot, aangezien de vooruitzichten op een goedbetaalde baan niet best zijn. Om scholieren voor een talenstudie te laten kiezen, zal de talensector moeten laten zien dat het afgestudeerden wat te bieden heeft. Als ze dit niet lukt, is het onvermijdelijk om talenfaculteiten samen te voegen, zodat de kwaliteit van deze studies gewaarborgd blijft. Als er geen vraag is naar taaldeskundigen, zal er ook geen grote aanwas van studenten zijn.

Twan Boot Eerstejaarsstudent Biotechnologie, Wageningen

    • H. Bruins
    • Joop Bonebakker
    • Twan Boot