Begeleid de neergang van Groningen, Limburg en Zeeland

Illustratie R.J. Matson

Laat een ‘Gedeputeerde van Krimp’ basisschooltjes tussen al die krimpdorpen verdelen, adviseren Steven Brakman en Arjen van Witteloostuijn.

In de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart komt D66-voorman Alexander Pechtold met een opvallend voorstel: een nieuw kabinet zou een ‘Minister van Krimp’ in de gelederen moeten opnemen.

Het voorstel weerspiegelt de grotere aandacht voor de dreigende leegloop van het platteland. ING Bank publiceerde onlangs een rapport waarin wordt voorspeld dat de huizenprijzen in de krimpgebieden het komende decennium niet zullen stijgen. Het gaat vooral over Noordoost-Nederland, Limburg en Zeeland, maar veel gemeenten in andere delen van het land krijgen eveneens met krimp te maken.

Sommige ramingen gaan uit van een op de drie gemeenten. De kern van het probleem is tweeledig. Ten eerste is op termijn van bevolkingsgroei in Nederland geen sprake meer. Ging het Centraal Bureau voor de Statistiek tot voor kort uit van een absolute daling van de Nederlandse bevolking, recentelijk is de verwachting bijgesteld tot een stabilisatie vanaf 2035 (deels dankzij een immigratieoverschot). Als bij een groeiende bevolking al regionale krimp optreedt, dan zal het probleem alleen maar groter worden bij een stagnerende bevolkingsgroei.

Lees verder in NRC Handelsblad: ‘Begeleid de neergang van Groningen, Limburg en Zeeland’ (€)