Verbied de bouw niet van een moskee die aan de wet voldoet

None

De bouw van een ‘megamoskee’ in Gouda is van de baan nu het bestuur zijn plan heeft ingetrokken, om verdere onrust te voorkomen. Dat gebeurde dan nog net voordat de gemeenteraad gisteravond tegen het voorstel zou hebben gestemd. Dit raadsbesluit zou een nederlaag voor B en W zijn geweest, mede veroorzaakt doordat de fractie van de VVD, die evenals D66, PvdA, Gouda Positief en GroenLinks in het college is vertegenwoordigd, zich tegen het voorstel kantte.

Een overwinning voor omwonenden die zich in ‘Gouda Noord zoals het Hoort’ hebben verenigd en die vooral parkeer- en verkeersoverlast noemden als redenen voor hun bezwaar. De regionale en multifunctionele moskee, op de plek van de vroegere Prins Willem Alexanderkazerne, zou plaats bieden aan 1.500 bezoekers.

Ook elders stuiten moskeeplannen op bezwaren van omwonenden en/of andere actievoerders. Recentelijk bijvoorbeeld in Ede, Groningen, Leiden en Weert. Voor zover het gaat om bezwaren die wel vaker rijzen bij plannen voor complexen die hun stempel drukken op de directe omgeving, is daar niets op tegen. Goed overleg met de buurt is een vereiste omgangsvorm voor een gemeentebestuur. Aanpassing van de plannen moet dan tot de opties horen.

Het wordt anders als andere overwegingen, al dan niet uitgesproken, een grote rol spelen. Het heeft er alle schijn van dat dit in Gouda het geval was. Een aanwijzing hiervoor is de bemoeienis van landelijke politici, die meenden dat de minister van Veiligheid en Justitie zich in deze lokale kwestie moest mengen.

Nee, zei die minister, toen nog de VVD’er Opstelten, tegen Kamerleden van het CDA: extremistische moslims zullen geen toegang krijgen tot de atoombunker op het voormalige kazerneterrein, want die bunker wordt afgebroken. Nee, zei hij na onderzoek tegen deze Kamerleden en een collega van de VVD: het geld waarvan de moskee wordt gebouwd, komt niet uit dubieuze islamstaten, maar uit Nederland en voor 0,05 procent uit twee andere Schengenlanden.

Dan waren er ook bezwaren van religieuze aard, zoals van het Goudse raadslid dat zei: „Als SGP’er kan ík nooit voor een moskee stemmen waarin een godsdienst wordt beleden die het bestaan van Jezus als Zoon van God loochent en verwerpt.”

Feit is dat de moskee in Gouda paste binnen het bestemmingsplan. Feit is dat blijkens onderzoek het met de parkeer- en verkeersoverlast wel zou loslopen. Blijft over: het ongemakkelijke gevoel dat zo’n grote moskee oproept. Begrijpelijk, soms. Maar Nederland kent godsdienstvrijheid zonder onderscheid. Dat hoort samen met wettelijke voorschriften en gemeentelijke regels uiteindelijk bepalend te zijn bij de beoordeling van zulke plannen. En niets anders.