Kinderombudsman kritisch over effecten EU-noodhulp op kinderen

Ruim 19 miljoen kinderen in Europa worden onevenredig hard getroffen door de economische crisis en daaruit voortvloeiende bezuinigingen. De kinderrechten staan daardoor in veel landen onder druk. Dat vindt kinderombudsman Marc Dullaert.

Een SP-actie tegen kinderarmoede in 2012. Foto ANP / Robin Utrecht

De kinderrechten staan in veel Europese landen onder druk. Ruim 19 miljoen kinderen in Europa worden nu “onevenredig hard getroffen” door de economische crisis en daaruit voortvloeiende bezuinigingen. Dat vindt kinderombudsman Marc Dullaert, die vandaag tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties Mensenrechtenraad stevige kritiek uit op Europa vanwege de gebrekkige aanpak van kinderarmoede.

Dullaert spreekt in Genève namens het netwerk van Europese Kinderombudsmannen (ENOC), waarvan hij dit najaar voorzitter wordt, zo staat in een verklaring. De ombudsmannen hebben kritiek op de Europese Commissie en het Internationaal Monetair Fonds, die bij onderhandelingen over steunmaatregelen en noodhulp hebben nagelaten te kijken naar de effecten van hun beleid op kinderen. Dullaert:

“Kinderen mogen niet de dupe worden van dalende budgetten. Ook niet in tijden van crisis.”

1 op de 5 dupe van crisis

De Europese ombudsmannen wil dat de Europese aanpak van kinderrechten zich expliciet richt op kinderen in armoede. Er moet meer rekening worden gehouden met de effecten van de economische crises en bezuinigingen op het leven en de kansen van kinderen, vinden zij. Eén op de vijf kinderen in Europa zou nu onevenredig hard worden getroffen door de crisis.

“Ook al moeten landen bezuinigen, dan mag dat niet ten koste gaan van de kinderen. Zij zijn ons kapitaal van de toekomst.”

De ombudsman baseert zich op cijfers die vorige maand zijn gepubliceerd door het statistische bureau van de Europese Unie, Eurostat. Vorig jaar oktober stelde kinderrechtenorganisatie Unicef in een onderzoeksrapport vast dat ook in Nederland meer kinderen onder de armoedegrens leven. De kinderarmoede steeg van 12,9 procent in 2008 naar 13,9 procent vorig jaar.

    • Laura Klompenhouwer