Liever een staafmixer dan een stem

Een aantal studenten heeft op Facebook de Kiesraad tegen zich in het harnas gejaagd. Op de site kunnen mensen hun stempas voor de Provinciale Statenverkiezingen aanbieden in ruil voor iets anders, zoals een keukenmachine. Met een stempas kan een volmachtstem voor een ander worden uitgebracht. De Kiesraad wijst erop dat het verkopen van een stem strafbaar is.

Volgens Pola Derks van de Ven, een van de initiatiefnemers, gaat het om een „serieus bedoelde, radicale actie”. De opkomst onder studenten is immers bedroevend laag. „We willen laten zien wat de waarde is van een stempas”, aldus Derks van de Ven. „Als je tegen onze pagina bent, breng dan zelf je stem uit.”

De studente hoopt dat de opkomst door de actie hoger wordt. De initiatiefnemers hebben er geen zicht op hoeveel stempassen daadwerkelijk zijn geruild, omdat mensen via Facebook rechtstreeks met elkaar in contact kunnen komen.

De Kiesraad vindt het „jammer als jongeren meer waarde hechten aan het bemachtigen van iets als een staafmixer dan aan hun stem”. Bij het uitbrengen van een volmachtstem is daarnaast „belangrijk dat het initiatief van de volmachtgever uitgaat en dat hij het vertrouwen heeft dat de gemachtigde de stem conform zijn wens uitbrengt”. Overigens moet de volmachtgever dan wel een kopie van zijn ID aan de gemachtigde geven. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de volmachtgever duidelijk maakt op wie hij wenst dat zijn stem wordt uitgebracht, en dat hij niet zijn stem ‘verkoopt’. De Kiesraad zal daarom contact opnemen met de actiegroep Youth Vote Exchange en verzoeken dit initiatief stop te zetten.