Opinie

    • Raymond van den Boogaard

De redding is nabij en komt van Mars

De flyer was van Share Nederland en nodigde uit voor de vertoning van een documentaire over ufo’s. En dus zit ik op een avond in Amsterdam-Oost met negen andere mannen – de meesten op leeftijd – en twee relatief jonge vrouwen, op een stoeltje voor een projectiescherm. Er is koffie, thee en popcorn. Een keurige mevrouw met een Engels accent leidt de film in. Helaas gaat het niet om vliegende schotels, zoals ik gehoopt had, maar om de registratie van een lezing die een zekere Benjamin Creme heeft gehouden in Nagoya. Een grijsaard, net in het pak met goudkleurige das, legt zijn ideeën uit aan een zaal met honderden devoot luisterende Japanners.

Later vind ik op Wikipedia dat Creme 92 jaar is, een Schot en van oorsprong kunstschilder. Hij stichtte Share International in de jaren zeventig. Het is allemaal heel eenvoudig, zegt hij: we beleven de dageraad van een nieuwe beschaving. In het tijdperk van Aquarius is telepathie de voornaamste menselijke communicatiemethode en de bewoners van andere planeten doen hun uiterste best de aardbewoners te helpen en schaarste aan energie en voedsel op te heffen. Creme heeft dat allemaal telepathisch doorgekregen van een Meester, wiens naam in de beschikbare documentatie wordt aangeduid met een liggend streepje.

Spreker is uiterst kritisch over „de regeringen”, omdat die verantwoordelijk zijn voor oorlogen, economische crises, honger en het verdonkeremanen van vliegende schotels. Maar we treffen het: redding is nabij door Maitreya, die de mensheid zal uitleggen hoe alles gedeeld moet worden – vandaar de naam van de beweging. Deze Maitreya – alias Christus, de Messias, Imam Mahdi, Boeddha en Krishna – is zelfs al onder ons, incognito, en geeft over de hele wereld in steeds andere gedaante tv-interviews. Op een dag worden alle tv-netwerken over de hele wereld aaneen gekoppeld voor de definitieve uitleg, die in alle talen wordt verstaan.

Als het licht weer aangaat, blijk ik de enige met scepsis. Vooral de gedachte van „delen” spreekt de aanwezigen aan. Vormen initiatieven als de voedselbank en coöperatieve volkstuintjes, bij ons hier in Oost, soms geen duidelijk bewijs dat delen de toekomst heeft?

Op zo’n moment probeert de keurige mevrouw het gesprek in wat meer doctrinaire richting om te buigen: op Mars wonen negen miljard mensen (meer dan op de aarde), en de marsmannetjes beschikken over vernuftige techniek om met de spanning tussen het magnetisme van de aarde en gebundelde kosmische straling verder boren naar aardolie overbodig te maken. Er komt dit jaar trouwens een beurskrach.

Het kan natuurlijk telepathie zijn, maar mij schieten namen te binnen: gravin Blavatsky, Annie Besant , Greet Hofmans. Honderdvijftig jaar spiritisme en theosofie kijken op ons neer in deze verbouwde huiskamer – vanavond helaas zonder tafeldansen. Dat is altijd al een keurige sector van de levensbeschouwelijke fringe geweest – niks geen pogingen tot bekering, hersenspoeling of enge sekte. Gewoon in rotsvaste overtuiging de meest onwaarschijnlijke dingen duidelijk uitleggen. Doet geen kwaad.

    • Raymond van den Boogaard