Het doet ertoe hoe we elkaar noemen

Wat denken autochtone Nederlanders over iemand die ze niet persoonlijk kennen, maar die hen wordt voorgesteld als ‘allochtoon’? En zijn die gedachten anders dan over iemand die hen wordt voorgesteld als ‘een Nederlander van Marokkaanse afkomst’. Of als ‘medelander’? De wetenschap geeft hier voorlopig geen antwoord op, want het is niet onderzocht. Wel is recent onderzocht of blanke Amerikanen anders denken over mensen die ‘black’ zijn dan over mensen die hen worden voorgesteld als ‘African American’. Het verschil, kortom, tussen ‘zwarten’ en ‘Afrikaanse Amerikanen’.

Het onderzoek is verricht door een team sociaal psychologen onder een paar honderd blanke Amerikanen. De uitkomsten zijn gepubliceerd in het laatste nummer van het Journal of Experimental Social Psychology.

Wat blijkt? Het doet ertoe hoe we elkaar noemen. Blanke Amerikanen verwachten dat ‘een zwarte’ vaker schuldig is aan een misdrijf dan een ‘Afrikaanse Amerikaan’, dat ‘een zwarte’ lager is opgeleid en minder verdient. Preciezer: blanke Amerikanen denken dat het gemiddelde jaarsalaris van een ‘een zwarte’ 29.420 dollar bedraagt. Dat van een werknemer die is omschreven als ‘Afrikaans Amerikaan’ ligt volgens hun schattingen 25 procent hoger, op 37.040 dollar.

    • Pieter van Os