Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Provinciale Staten Gelderland stellen transparantiecommissie in

Marjolein Faber
Marjolein Faber ANP / Bas Czerwinski

De Provinciale Staten in Gelderland hebben een commissie ingesteld die moet uitzoeken hoe fracties het gebruik van hun budget transparanter kunnen verantwoorden. Dat is besloten op een vergadering in Arnhem met de Gelderse fractievoorzitters over integriteitsregels. De bijeenkomst werd georganiseerd omdat PVV-fractievoorzitter Marjolein Faber met provinciegeld een IT-bedrijf van haar zoon inhuurde.

Op de vergadering was Faber zelf ook aanwezig. Ze vroeg of zij een verklaring mocht voorlezen, wat haar werd toegestaan. In een toespraak viel zij vervolgens de commissaris van de koning en de griffier hard aan vanwege kritiek op de PVV. Faber had zich “verbaasd” over hoe zij in het weekend dat NRC de kwestie onthulde “over elkaar struikelden om zo snel mogelijk te ventileren dat ik de regels zou hebben overtreden”.

Over de geldkwestie zei ze alleen dat ze geen regels heeft overtreden. Na te zijn uitgesproken liep zij demonstratief de ruimte uit. NRC-journalist Christiaan Pelgrim was bij de vergadering aanwezig:

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Faber las verklaring die eindigt met: “Ik wens u sterkte toe met het oordeel dat u over mij en PVV wenst uit te spreken.” En verlaat de zaal

Andere fracties die haar vragen wilden stellen, kregen hier dus niet de kans toe. Deze fracties wilden details over de financiering van het bedrijf van Fabers zoon en over andere kwesties.

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Eppie Klein, SGP: Faber voelde anderen a/d tand over integriteit; verlaat nu zelf zaal.”Had graag confrontatie willen aangaan over haarzelf”

Lees ook in nrc.next: De integriteitspaparazzi zijn doorgeschoten (€)