Statenleden Gelderland willen budget transparanter besteden

De Provinciale Staten in Gelderland hebben een commissie ingesteld die moet uitzoeken hoe fracties besteding van hun budget transparanter kunnen verantwoorden. Dat besloten de Gelderse fractievoorzitters gisteren. Aanleiding was de onthulling dat PVV-fractievoorzitter Marjolein Faber met provinciegeld een IT-bedrijf van haar zoon inhuurde. Op de vergadering las Faber een verklaring voor waarin ze de commissaris van de koning en de griffier bekritiseerde. Ze had zich „verbaasd” over hoe zij nadat NRC de zaak publiceerde „over elkaar struikelden om te ventileren dat ik de regels zou hebben overtreden”.