Huisartsen willen blok vormen in onderhandelingen met verzekeraar

Tientallen huisartsen uit ten minste acht regio’s dreigen via een gezamenlijk protest geen contracten meer te tekenen met zorgverzekeraars als ze geen betere onderhandelingspositie krijgen. De artsen kondigen aan tegen middernacht een manifest te publiceren waarin ze hun eisen bekendmaken.

Het is de eerste keer dat huisartsen die contracten hebben met verschillende verzekeraars een gezamenlijke actie beginnen tegen zorgverzekeraars en de politiek.

In 2006 veranderde de zorgverzekeringswet waardoor zorgverzekeraars jaarlijks met huisartsen afspraken moesten maken over te leveren zorg. Zorgverzekeraars betalen huisartsen niet alleen voor consulten en ingrepen, maar moeten er ook voor zorgen dat huisartsen dure zorg overnemen uit het ziekenhuis.

Maar huisartsen voelen zich niet gehoord tijdens de jaarlijkse onderhandelingen met de verzekeraars. Ze mogen niet gezamenlijk onderhandelen omdat dit volgens mededingingsautoriteit ACM valt onder ‘kartelvorming.’ Ze moeten standaardcontracten tekenen die hen het gevoel gedwongen te worden akkoord te gaan met alle eisen die de zorgverzekeraar stelt.

De huisartsen eisen onder meer „uit de greep” gehaald te worden van de Mededingingswet, zodat collectieve onderhandelingen mogelijk worden.

Er is al maanden onenigheid tussen huisartsen en verzekeraars. In Limburg weigerde een groep huisartsen eind vorig jaar bijvoorbeeld de contracten te tekenen met VGZ. De zorgverzekeraar eiste in de contracten dat artsen goedkopere medicatie gingen gebruiken voor een bepaalde kwaal. Het conflict is nog altijd niet helemaal opgelost.

Afgelopen maandag hebben de actievoerende artsen uit Amsterdam en Haarlem informeel aan collega’s bekendgemaakt met het manifest te komen. Via whatsapp-groepen en mailcontact onder bevriende collega’s is het idee verspreid, waardoor zich tientallen huisartsen hebben aangesloten bij het protest, nog voor de publicatie van het manifest.

De Landelijke Huisartsen Vereniging „ondersteunt” het pleidooi van de huisartsen. Voorzitter Ella Kalsbeek: „Ook wij vinden dat het anders moet. Regionale samenwerking en afspraken tussen zorgverzekeraars en huisartsen moeten mogelijk zijn, evenals meerjarige contracten.”

    • Enzo van Steenbergen