Heerlen: gereguleerde wietteelt ‘praktisch’ mogelijk

Wietplantage. Foto ANP / Marcel van Hoorn

Gereguleerde en gecontroleerde hennepteelt is praktisch mogelijk. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente Heerlen dat vanmiddag is gepresenteerd. Het is een manier om illegale wietteelt beter te bestrijden en bovendien zou het beter zijn voor de gezondheid van gebruikers.

Volgens de gemeente Heerlen is door het halfslachtige gedoogbeleid rondom de coffeeshops een systeem in stand gehouden waarbij de bevoorrading van die coffeeshops afhankelijk is van illegale hennepteelt in woonwijken. Dit leidt tot onacceptabele situaties voor burgers en de gezondheid.

Vijfhonderd kilo per coffeeshop

In het onderzoek van de gemeente Heerlen is gekeken naar welke voorwaarden gesteld moeten worden aan de hennepteelt door een gecertificeerd bedrijf. Conclusie is dat voor de bevoorrading van één Heerlense coffeeshop vijfhonderd kilogram per jaar moet worden geproduceerd van veertien verschillende soorten planten. Het bedrijf moet in alle opzichten volgens de regels georganiseerd zijn en moet de wiet kunnen leveren voor vijf euro per gram.

Onzekerheid

Naast de positieve effecten zijn er volgens de gemeente Heerlen ook onzekerheden. Daarom hopen ze met dit experiment meer duidelijkheid te verschaffen en antwoord te geven op de breed ervaren problematiek.

Toeval

Het is volgens de burgemeester van Heerlen, Paul Depla, toeval dat het rapport zo kort na het vertrek van Ivo Opstelten verschijnt. Opstelten heeft zich altijd verzet tegen plannen van gemeenten om wietteelt te reguleren. D66 daarentegen is al jaren voor het reguleren van de cannabissector. D66-Kamerlid Magda Berndsen diende eind februari een initiatiefwetsvoorstel in waarmee zowel de voor- als de achterdeur van de coffeeshop gereguleerd wordt. D66 vindt dat:

“De teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten en belastingplichtige coffeeshopketen moet plaatsvinden.”

Het plan voor legale wietteelt staat ook in het verkiezingsprogramma van D66. Berndsen is er persoonlijk ook al langer mee bezig. In januari 2014 zat ze in de zaal toen meer dan vijftig burgemeesters het manifest Joint Regulation tekenden. In dit manifest riepen de burgemeesters ook op tot regulering van de sector.

Amsterdam

Burgemeester Van der Laan van Amsterdam tekende ook het manifest Joint Regulation. Kort daarop liet de Amsterdamse D66-leider Jan Paternotte weten dat hij het “jammer” vindt dat Amsterdam geen voortrekkersrol speelde in de kritiek op het cannabisbeleid. “Amsterdam heeft de meeste coffeeshops en dus het grootste belang bij regulering van de wietteelt.”

    • Maarten Back