GroenLinks wil niet gaan gedogen

Mocht het kabinet na de Provinciale Statenverkiezingen van volgende week meer partijen nodig hebben voor een meerderheid in de Eerste Kamer, dan zal GroenLinks „niet meewerken aan een nieuwe gedoogconstructie”.

Dat zegt Bram van Ojik, fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. „Wij zullen niet nummer 6 in een C6 worden, of nummer 7 in een C7”, verwijzend naar de huidige ‘constructieve 5’, waarbij de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP sinds 2013 hun gedoogsteun aan de coalitie van VVD en PvdA hebben toegezegd.

„Als het kabinet straks onze steun nodig heeft, gaan we geen dossiers uitruilen. We koppelen onze wensen voor de herziening van het belastingstelsel niet aan zorg of onderwijs. We zullen elk kabinetsvoorstel apart beoordelen, zoals we dat ook de afgelopen jaren hebben gedaan.”

Een voorbeeld daarvan zijn de nadrukkelijke voorwaarden die GroenLinks stelt aan de door het kabinet gezochte brede steun voor herziening van het belastingstelsel. Van Ojik: „We willen dat er twee doelstellingen aan het nieuwe belastingplan worden toegevoegd. Het moet niet alleen leiden tot meer werkgelegenheid, maar ook tot minder ongelijkheid van inkomens en vermogen en mindere CO2-uitstoot door grote bedrijven.” Een paar concrete maatregelen (hogere vermogensrendementsheffing en energiebelasting) zouden volgens GroenLinks ruim 3 miljard kunnen opleveren. „Dat is in te zetten voor nieuwe banen.”