Brieven

Geen miljardenhandel

In een artikel over de vernietiging van cultureel erfgoed door IS worden speculaties als feiten gepresenteerd (4/3). Onjuist: „De illegale handel in geroofde archeologische voorwerpen is uitgegroeid tot een miljardenbusiness waarmee IS en andere gewapende groepen hun strijd financieren, stelde UNESCO vorig jaar.” In december verklaarde mij UNESCO-official Mechtild Rössler dat UNESCO de omvang van de illegale handel niet kent en daar nooit uitspraken over doet. De International Association of Dealers in Ancient Art (IADAA) heeft een studie verricht naar de waarde van de legale handel in oudheden en komt op een bedrag tussen de 150 en 200 miljoen Euro. Illegale handel van meerdere miljarden is nauwelijks voorstelbaar. Ook de stelling dat de handel in antiquiteiten als belangrijkste financieringsbron wordt gebruikt is onjuist. Die Welt heeft in december Interpol in Lyon bevraagd, het antwoord luidde: er is tot nu toe geen bewijs voor. De FBI zegt hetzelfde. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat oudheden uit Mesopotamië zich al lang in westerse collecties bevinden en legaal verhandeld kunnen worden.

Voorzitter IADAA

Drugsdeal

Schaamteloze houding

Onbewust schetst Ben Swagerman in zijn reactie op de ‘affaire’ Opstelten (9/3) het integriteitsprobleem dat veel VVD’ers aankleeft: de top van het OM, inclusief Swagerman, had geen enkele moeite met een deal met een crimineel buiten de belastingdienst om. Hij waagt het zelfs ‘schaamteloos’ in de mond te nemen voor de Tweede Kamerleden die deze dubieuze handelwijze aan de kaak stellen. Velen zouden het betitelen als belastingfraude. Eén miljoen, twee miljoen, misschien wel bijna 5 miljoen gulden, het doet er in zijn ogen niet toe; geld speelt immers geen rol, en de fiscus was ‘irrelevant’. Logisch toch, als je als topman van het OM kennelijk boven de wet stond. Die houding zou ik eerder schaamteloos noemen.

R.J.H.Maltha

Correcties en aanvullingen

Foto van scholen

In Rotterdamse scholenkoepel te groot voor een bankroet stond in het foto-onderschrift onterecht dat beide scholen van BOOR zijn. Melanchthon is een christelijke scholengemeenschap en hoort niet bij BOOR.