Vakbond De Unie: Lever tien vrije dagen in voor scholing

ANP

Vakbonden zouden in cao’s tien vrije dagen per jaar moeten inleveren voor scholingsdagen. Dat opmerkelijke voorstel doet voorzitter Reinier Castelein van De Unie, vakbond voor middelbaar en hogeropgeleid personeel in de industrie en dienstverlening, vanmiddag in een opinieartikel in NRC Handelsblad.

Verval

De Nederlandse vakbeweging is in verval en verworden tot “een club die enkel nog de geneugten van het leven nastreeft”, schrijft Castelein. De vakbonden zouden hun aloude handelsmerk ‘kwaliteit’ hebben losgelaten. Ze vinden vrije tijd en geld belangrijker dan de vakbekwaamheid van leden, zegt hij.

“Als de moderne vakbeweging werknemers serieus neemt, dan spreekt ze in de eerstvolgende cao af dat ze afstand doet van bijvoorbeeld tien vakantiedagen”, bepleit Castelein.

“Die dagen kunnen geïnvesteerd worden in scholing en persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen bedrijfs- en branchegerelateerd.”

Niet staken

Castelein reageert met zijn brief op de kritiek die hij begin dit jaar kreeg op de aankondiging dat De Unie niet meer wil staken – onder meer in het hoofdcommentaar van deze krant. Hij vindt scholing om de concurrentiepositie van werknemers en bedrijven te versterken een machtiger wapen dan het ‘stakingswapen’.

Is De Unie zelf bereid daadwerkelijk om bij de eerstvolgende cao tien vrije dagen in te leveren? “Wij sluiten 318 cao’s af en daarin gaan onze leden uiteindelijk zelf over hun arbeidsvoorwaarden”, licht Castelein desgevraagd toe.

“Maar mijn advies aan mijn leden is: zorg dat je binnen je huidige dienstverband geschoold wordt voor een volgend dienstverband. Vakantiedagen zijn één middel om daarover te onderhandelen met werkgevers. Je kunt ook denken aan andere verworvenheden zoals roostervrije dagen, vakantiegeld, je dertiende maand of een andere toeslag.”

    • Eppo König