Laat vakbonden vakantiedagen inleveren voor scholing

Wij stammen uit gildes en die koesterden ambacht en studie en niet geld en vakantie, schrijft bondsbestuurder Reinier Castelein.

Als argumenten niet helpen, dan een polonaise op het Malieveld zeker niet. Met die woorden lichtte ik als voorzitter een besluit van De Unie toe, een vakbond voor middelbaar en hoger personeel in industrie en dienstverlening. Ons besluit: staken doen we niet meer. Wat helpt is een goed gesprek met werkgevers.

Vervolgens barstte de discussie los. ‘De Unie gooit stakingswapen overboord’, kopte een krant in het oosten. NRC stelde dat ik geen respect toon voor de mensen die dat recht bevochten hebben. Niets is minder waar. Ik respecteer de rechtsstaat, maar ik zie staken niet als een plicht.

Waar de vakbeweging de afgelopen twintig jaar getuige was van de afbraak van de verzorgingsstaat, heeft ze zelf nog iets waardevollers afgebroken. Laat ik dit illustreren met een kleine geschiedenis. De vakbeweging komt voort uit de historisch machtige en invloedrijke gildes. Die sloegen hun vleugels uit in de Gouden Eeuw. Wie lid wilde worden, moest een proeve van bekwaamheid afleggen – bewijzen dat je de hoge standaard van het gilde aankon.

Eenmaal lid, zorgde het gilde voor inkomenszekerheid. Kennis en vaardigheden werden overgedragen van meester op gezel. Een goede gezel kon zelf meester worden. Groot respect in die tijd voor oudere werkenden. Waar meesters samen kwamen voor overleg over inkoop van grondstoffen en productkwaliteit, daar organiseerden gezellen zo hun eigen bijeenkomsten. Netwerkborrels zouden we dat nu noemen. Zij vierden hun werk met drank, dans en muziek. Onbezorgd genieten omdat je wist dat je ertoe deed. Jawel, daar komt dat Nederlandse woord dus vandaan. De dag erna had de hele stad het over een ‘gezellig’ feestje in Zadelstraat of Pottenbakkerstraat. Hard werken, hard feesten. De gezellen verenigden dat. Vandaag de dag is het niet meer zo’n vrolijke bedoening op feestjes van werknemers, met uitzondering van de borrels in het bloeiende Silicon Valley. Work hard, play hard, be happy – laten we hopen dat die tijden hier terugkomen.

Lees verder in NRC Handelsblad: ‘Laat vakbonden vakantiedagen inleveren voor scholing’ (€)