Dit is een artikel uit het NRC-archief

Emancipatie

Eerste Kamer stemt in met ‘roze akkoord’ - COC: ‘historische dag’

Een boot met COC-leden vaart door de Prinsengracht tijdens de Canal Parade van de Gay Pride.
Een boot met COC-leden vaart door de Prinsengracht tijdens de Canal Parade van de Gay Pride. Foto: ANP / Bas Czerwinski

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de laatste van vijf maatregelen die de emancipatie van homoseksuelen, lesbiënnes, biseksuelen en transgenders moeten bevorderen.

De vijf initiatieven waren opgenomen in het zogeheten roze stembusakkoord waar de Tweede Kamer in september 2012 mee instemde.

In het akkoord worden een aantal kwesties rond homoseksualiteit geregeld:

  • Afschaffing van de ‘weigerambtenaar’, gewetensbezwaarde ambtenaren die geen homoseksuelen wilden dienen.
  • Verplichting van voorlichting over homoseksualiteit op scholen.
  • Verbetering van de juridische positie van lesbische ouders.
  • Erkenning van de genderidentiteit van transgenders.
  • Afschaffing van de ‘enkele-feitconstructie’, die het mogelijk maakte personen te weigeren of weg te sturen vanwege hun seksuele geaardheid.

Docent mag niet ontslagen worden om geaardheid

Vandaag stemde de Eerste Kamer in met het laatste initiatief, dat het verbod op discriminatie wijzigt. De aanpassing houdt in dat instellingen, zoals scholen, mensen niet meer mogen ontslaan of weren omdat zij homoseksueel zijn, of vanwege hun ras, geslacht of burgerlijke staat.

Dat mocht al niet, maar als er relevante ‘bijkomende omstandigheden’ waren, liet de wet daar ruimte voor als het ging om instellingen of organisaties met godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke grondslag.

VVD, PvdA, CDA, PVV, SP, D66, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren en OSF stemden voor deze wijziging, ChristenUnie en SGP stemden tegen.

COC: ‘Historische dag’

Homobelangenorganisatie COC spreekt van een ‘historische dag’ en ‘een geweldig moment voor de emancipatie van lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders in Nederland’. COC-voorzitter Tanja Ineke:

“Voor afschaffing van de enkele-feitconstructie heeft het COC maar liefst 21 jaar gevochten. Dit is een grote overwinning voor lesbiënnes, homo’s en bi’s in het religieus onderwijs. Zij mogen nooit meer gediscrimineerd worden om hun seksuele gerichtheid.”

Twitter avatar COCNederland COC Nederland HOERA, HET IS OFFICIEEL: het vijfde vinkje op het Roze Stembusakkoord!!! Na 21 jaar van strijd door het COC… http://t.co/f4H821J9vs