Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

College UvA komt docenten op aantal punten tegemoet

Het college van bestuur van de UvA in gesprek met de groep docenten, die zijn verenigd in Rethink UvA, na het verstrijken gisteren van het tweede ultimatum.
Het college van bestuur van de UvA in gesprek met de groep docenten, die zijn verenigd in Rethink UvA, na het verstrijken gisteren van het tweede ultimatum. Foto: ANP / Koen van Weel

Een dag nadat docenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) hun vertrouwen in het college van bestuur hebben opgezegd, komt het college hun per brief op een aantal punten tegemoet.

Het bestuur belooft onder andere volledige financiële openheid en versterking van de medezeggenschap. Dat houdt bijvoorbeeld in dat studenten en docenten instemmingsrecht krijgen over de manier waarop geld van de universiteit wordt verdeeld over de faculteiten.

Afgelopen woensdag had ReThink UvA, een groep van honderden ontevreden docenten, drie eisen gesteld aan het bestuur. Gisterochtend verliep het ultimatum daarvoor, waarop de docenten besloten het college van bestuur “niet meer te erkennen”.

“Dit is opnieuw een vertrouwensbreuk”, zei hoogleraar middeleeuwse geschiedenis Guy Geltner gisteren tijdens een bijeenkomst met rector magnificus Dymph van den Boom. De rector reageerde dat een dag meer of minder niet uitmaakt als het gaat om zulke belangrijke zaken.

Een dag later is er inderdaad een reactie. Vanochtend stuurde het college een brief met een tienpuntenplan aan alle studenten en medewerkers van de UvA. In de begeleidende tekst schrijft het bestuur dat het in de voorbije weken veel gesprekken heeft gevoerd met studenten, medewerkers en actiegroepen. Daar stuitten de bestuurders op diverse zorgen, maar er is wel “een gemeenschappelijke noemer: het gevoel gaandeweg het hart van de universiteit kwijt te raken”.

Tien punten

De tien punten gaan in op de klachten van actievoerende studenten en medewerkers de afgelopen maand: over rendementsdenken, gebrek aan inspraak en een te centraal gedirigeerd beleid. Het bestuur wil “inzetten op verdere decentralisering van onderwijs en onderzoek” en “werk maken van democratisering” door “de gehele academische gemeenschap te betrekken bij cruciale besluiten die iedereen aangaan”.

De toezeggingen zijn nog niet erg gedetailleerd, daarvan is het bestuur zich bewust. “Op sommige punten staat het plan van aanpak nog niet vast”, staat in de brief. Ze vormen een begin en moeten worden uitgewerkt “in samenwerking met de academische gemeenschap”.

Niet alles ingewilligd

Of de actievoerders van ReThink UvA hiermee tevreden zijn, valt te bezien. Op hun eerste en derde eis gaat de brief niet in: een tijdelijke stop op de verkoop van UvA-gebouwen en onafhankelijk onderzoek naar de financiële situatie van de UvA. De weigering van het college van bestuur hierover te discussiëren was gisteren in het debat met Van den Boom reden tot irritatie bij studenten en staf.

Het vertrouwen in het bestuur is bij de leden van ReThink tot het nulpunt gedaald. Bij de derde bijeenkomst van de groep, gisteren in het Maagdenhuis, werd gesproken over kiezen van een eigen bestuur en het ondernemen van verdere acties. Deze acties, die kunnen variëren van flyeren tot werkweigering, kregen gisteren nog weinig concrete vorm – maar het enthousiasme over de herwonnen autonomie was voelbaar.

De docenten besloten een studentendemonstratie komende vrijdag te steunen en in de tussentijd ‘individuele acties’ te ondernemen. Of die doorgaan nu het bestuur zich coöperatief opstelt, is nog niet duidelijk. De vergaderingen in het Maagdenhuis kunnen in elk geval doorgaan, als het aan het bestuur ligt. Punt 9 in de brief luidt dat de hal van het gebouw beschikbaar blijft als plek voor debat.

Lees de volledige brief:

Bericht van het College van Bestuur van de UvA