Belasting over het pgb

Foto thinkstock

Ook een broer en zus proberen met enige creativiteit het persoonsgebonden budget van hun demente moeder in te zetten. Deze zit twaalf jaar lang in een verpleegtehuis, totdat de kinderen zo ongelukkig zijn met de zorg die ze daar krijgt dat ze hun moeder thuis zullen gaan verzorgen. Ze vragen een persoonsgebonden budget aan. Als het inkopen van professionele zorgverleners aan huis duur blijkt, besluiten ze het zelf te doen. Het budget delen ze door twee: ieder krijgt zo’n 30.000 euro.

De dochter neemt het bedrag niet mee in haar belastingaangifte. Wel schrijft ze een brief aan de inspecteur waarin ze hem vraagt te bevestigen dat vergoedingen uit een persoonsgebonden budget niet belast zijn. Die bevestiging blijft uit en de inspecteur telt de vergoeding alsnog op bij het belastbaar inkomen.

Terecht, vindt de rechtbank Zeeland-West Brabant. Werkzaamheden waarvoor een persoonsgebonden budget wordt ontvangen, vinden in het economisch verkeer plaats, ongeacht wie ze uitvoert. In hoger beroep betoogt de dochter dat het pgb is ingesteld om mensen thuis te kunnen verzorgen en dat ze niet inziet waarom derden hiervoor vijftig euro per uur voor zouden ontvangen en zij niets. Aha, zegt het gerechtshof Den Bosch. Jullie hebben dus een financiële afweging gemaakt en voordeel beoogd bij het aanvragen van de vergoeding. Daarover moet belasting worden betaald, of je nu familie bent of niet.