Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Opstelten en Teeven treden af - ‘desastreus voor VVD’

Minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie hebben vanavond hun aftreden bekendgemaakt. De bewindslieden konden niet langer aanblijven nadat was gebleken dat Opstelten de Tweede Kamer onjuist had ingelicht over een deal die Fred Teeven als officier van justitie met drugshandelaar Cees H. had gemaakt.

Minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie hebben maandagavond hun aftreden bekendgemaakt. De bewindslieden konden niet langer aanblijven nadat was gebleken dat Opstelten de Tweede Kamer onjuist had ingelicht over een deal die Fred Teeven als officier van justitie met drugshandelaar Cees H. had gemaakt.

Opstelten zei in de persconferentie over het maandag gevonden betalingsbewijs:

“Naar aanleiding van de recente berichtgeving heb ik de afgelopen dagen een ultieme inspanning laten verrichten om de destijds niet toegankelijk geachte gegevens alsnog te laten ontsluiten.

Dit onderzoek heeft weliswaar geen bankafschriften of andere documenten opgeleverd. Maar ik heb wel een digitale bevestiging gevonden dat in 2001 een bedrag van 4,7 miljoen gulden is overgemaakt ten gunste van Cees H. Daarmee moet ik constateren dat er toch administratieve informatie op mijn departement beschikbaar was. Deze informatie had – naar nu blijkt – ook al eerder ontsloten kunnen worden.

Dit brengt mij tot de conclusie dat er gedurende een te lange periode onduidelijkheid is blijven bestaan over de feitelijk afweging van deze schikking.

Hiervoor draag en neem ik de volle verantwoordelijkheid.

Daarom heb ik zojuist mijn ontslag aangeboden aan de Koning.”

Teeven had de klus graag afgemaakt

Fred Teeven zegt dat wat hem betreft het opstappen van Opstelten onverteerbaar is en dat hij daarom ook aftreedt.

“Het is iets wat mij persoonlijk diep raakt. Ik heb vierenhalf jaar lang opgetrokken samen met minister Opstelten om het land veiliger te maken.
Daar hebben we met ziel en zaligheid aan gewerkt. En die klus had ik graag met hem afgemaakt.

Ik vind dat ik niet meer geloofwaardig kan functioneren nu de minister is afgetreden op dit specifieke onderwerp waar ik jarenlang als officier van justitie nauw bij betrokken ben geweest. Dat is ook de reden dat ik ook zojuist aan de Koning mijn ontslag heb aangeboden. Dat is niet alleen het ontslag wat ik formeel moet aanbieden als de minister aftreedt, ik vind ook dat ik niet langer geloofwaardig verder kan functioneren als staatssecretaris, omdat de minister zoals u weet moet aftreden vanwege de Teeven-deal.”

Fred Teeven sloot de persconferentie af met een mededeling over de deal met Cees H.:

“Met die deal is overigens niks mis, dat wil ik hier nog wel even gezegd hebben. Ook dat is gewoon gebeurd voor volk en vaderland, zoals de minister en ik ook de afgelopen vierenhalf jaar hebben gedaan.”

Koning verleent ontslag

Koning Willem-Alexander heeft minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven maandag nog ontslag verleend, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst kort voor middernacht namens het Kabinet van de Koning.

De koning deed dit “op de voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze, onder dankbetuiging voor de vele gewichtige diensten door de minister en de staatssecretaris aan hem en het Koninkrijk bewezen”.

‘Opstelten en Teeven voorkomen pijnlijk Kamerdebat’

Volgens politiek redacteur Annemarie Kas van NRC Handelsblad konden beiden eigenlijk niet anders:

“Het is duidelijk een politieke keuze. Het zou ook de vraag zijn geweest of er nog voldoende steun was geweest in de Kamer. Ze voorkomen hiermee mogelijk een pijnlijk Kamerdebat dat morgen zou plaatsvinden.”

Arie Slob (ChristenUnie) gaat ervan uit dat het Kamerdebat gewoon doorgaat. Bij Nieuwsuur zei Slob:

“Het lijkt me niet dat het debat nu van tafel is, want er zijn nog veel vragen te stellen. Het debat zal gewoon gevoerd moeten worden. Morgen of anders op een ander moment. Het kan toch niet zo wezen dat door het vertrek van twee bewindslieden het debat in de Kamer niet gevoerd wordt.”

Twitter avatar arieslob Arie Slob Vertrek bewindspersonen betekent niet dat debat niet gevoerd hoeft te worden. Er zijn veel vragen aan kabinet te stellen. Nu maar met MP.

Kamerlid Magda Berndsen van D66 wil ook dat er nog wordt gedebatteerd.

“We willen toch wel weten hoe het nou precies allemaal is gegaan. De Kamer verkeerde informatie geven kan natuurlijk niet, maar ik had opstappen beter gevonden om dat na een debat in de Kamer te doen.”

Ook SGP-leider Kees van der Staaij wil het debat door laten gaan en vindt dat Rutte dan naar de Kamer moet komen.

Opstappen Teeven was logisch

Dat Teeven opstapt, is volgens Annemarie Kas heel logisch:

“Teeven was wel duidelijk geërgerd. Want hij is altijd van mening geweest dat alles volgens de regels is verlopen. Maar als Opstelten gaat, kan je als staatssecretaris natuurlijk niet aanblijven. Zeker niet als de deal die je hebt gemaakt, de oorzaak was van deze affaire.”

Voor de VVD is het opstappen van beide bewindslieden slecht nieuws. Annemarie Kas:

“Dit is natuurlijk desastreus voor de partij zo vlak voor de verkiezingen van Provinciale Staten volgende week. De VVD is zijn boegbeelden kwijt op het vlak van veiligheid en dat komt bovenop alle integriteitskwesties die de afgelopen tijd hebben gespeeld rond VVD’ers.”

Rutte: kabinet verliest gedreven vakmensen

In een reactie op het ontslag zegt minister-president Rutte:

“Vanavond hebben Ivo Opstelten en Fred Teeven besloten hun ontslag aan te bieden. Ik kan niet anders dan dat besluit respecteren. Ze hebben voor zichzelf geconcludeerd dat hun terugtreden onvermijdelijk was. Het enige dat ik daar op dit moment aan kan en wil toevoegen is dat ik zowel Ivo Opstelten als Fred Teeven grote dank zeg voor alles wat zij in de afgelopen jaren hebben gedaan. Het kabinet verliest twee gedreven vakmensen.”

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra:

“Ik betreur het vertrek van minister Opstelten, maar het is begrijpelijk, nadat vandaag bleek dat de informatie over het bedrag dat aan Cees H. is overgemaakt, toch op het departement aanwezig was. Met het vertrek van Opstelten en Teeven verliest het kabinet een kundig minister en staatssecretaris, die de afgelopen jaren met hun beleid een grote bijdrage hebben geleverd aan een veiliger Nederland. Opstelten is daarnaast voor de VVD jarenlang in diverse functies van zeer groot belang geweest.”

Lees hier de reacties op het aftreden van de bewindslieden.

Blok neemt ministers waar tot 18 maart

De NOS meldt dat er voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart nog geen opvolgers worden benoemd voor Opstelten en Teeven. Tot die tijd neemt minister Blok voor Wonen en Rijksdienst hun taken waar.

Er is tijd nodig om dit op een zorgvuldige manier te doen, zo is te horen in kringen rond het kabinet, meldt persbureau ANP.

Maandag werd betalingsbewijs gevonden

Maandagavond bleek dat er toch 4,7 miljoen gulden was overgemaakt naar Cees H., ook al had minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) vorig jaar aan de Tweede Kamer gemeld dat het om 1,25 miljoen zou gaan.

Teeven gaf in de Kamer wel een schatting van de schikking: 2 miljoen gulden, waarvan H. 1,25 miljoen kreeg en de staat 750.000. Dit bedrag kon hij niet onderbouwen met documentatie.

De deal werd gemaakt omdat Justitie in het kader van de Plukze-wetgeving probeerde beslag te leggen op de miljoenen van Cees H.. Toen niet kon worden bewezen dat het geld op de rekening van Cees H. drugsgeld was, probeerden Justitie en H. tot een schikking te komen.

Lees hier de brief die minister Opstelten vandaag aan de Tweede Kamer stuurde over de deal met Cees H..

Brief van Opstelten aan de Kamer by Anouk Eigenraam