Komst moskee Gouda steeds onzekerder

De komst van een groot islamitisch centrum in Gouda is onzeker, nu zich in de gemeenteraad een meerderheid aftekent tegen het plan. De ChristenUnie (CU), die zich tot nu toe niet voor of tegen had uitgesproken, heeft aangegeven dat er „een wonder moet gebeuren” om de fractie woensdag haar steun te laten uitspreken. Tot nu toe waren de partijen in de Goudse raad verdeeld.

Het gebedshuis moet worden gevestigd in de leegstaande Prins Willem Alexanderkazerne in Gouda-Noord. Daar zou ook een school voor bijzonder onderwijs moeten komen. Algemeen directeur Ger Schenk van de Stichting Klasse, waar de school voor bijzonder onderwijs De Ark onder valt, vreest nu dat zijn leerlingen „kind van de rekening’’ worden. „De nood voor ons wordt steeds groter. Wij zijn al jaren op zoek.”

De gemeente wilde de kazerne, nu nog eigendom van het ministerie van Defensie, kopen en doorverkopen aan islamitisch centrum El Wahda. De CU is voor het plan om scholen te vestigen in het leegstaande rijkspand, maar tegen de moskee. Fractievoorzitter Theo Krins schrijft op zijn blog dat het blokkeren van de komst van het centrum niet hoeft te betekenen dat de huisvesting voor de scholen in gevaar komt.

Schenk beaamt dat. Maar voor de andere optie – seniorenwoningen in plaats van een moskee – moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Daar moeten mogelijk tijdrovende vergunningsaanvragen voor worden ingediend.