Van Rey lekte geheime info van B en W naar bouwer

In een rechtshulpverzoek van het OM aan de VS staat nieuwe info over samenspanning tussen toenmalig wethouder Van Rey en bouwer Van Pol.

Jos van Rey heeft als wethouder in Roermond jarenlang vertrouwelijke documenten uit vergaderingen van B en W en ander geheime gemeentelijke informatie doorgespeeld naar projectontwikkelaar Piet van Pol. Beiden hadden regelmatig heimelijke besprekingen, buiten het zicht van de verantwoordelijke ambtenaren.

Dat de twee samenspanden blijkt uit gespreksverslagen en andere documenten die het Openbaar Ministerie (OM) heeft gevonden tijdens huiszoekingen bij Van Rey en Van Pol.

Een en ander staat in het rechtshulpverzoek dat het OM in 2013 en 2014 gedaan heeft aan de Verenigde Staten. Het is in bezit van deze krant. Van Rey en Van Pol worden verdacht van corruptie. Van Rey ook van verkiezingsfraude, witwassen en schending van zijn ambtsgeheim. Hun rechtszaak begon in januari. De inhoudelijke behandeling moet nog komen.

Het rechtshulpverzoek biedt voor het eerst gedetailleerd zicht op de dubbelrol die Jos van Rey volgens het OM jarenlang speelde in Roermond. De geheime onderonsjes met Van Pol begonnen meteen toen het voormalige VVD-Tweede Kamerlid in 1998 wethouder werd.

Uit het rechtshulpverzoek: „Vertrouwelijke informatie, vanuit het overleg van het college van B en W, [werd] door Van Rey gedeeld met Van Pol, waardoor deze laatste feitelijk in een voorkeurspositie werd gebracht.”

Zo rolde in 2003 bij Van Pol een fax binnen. Het ging om interne documenten van de gemeente over de koop van een parkeergarage. Tijdens gezamenlijke vakanties in de villa van Van Pol in Saint-Tropez werden „lopende projecten van Van Pol in de gemeente Roermond besproken” blijkt uit gevonden gespreksverslagen en notulen.

In het rechtshulpverzoek staat ook dat Van Rey via het bedrijf Liba BV, op naam van zijn kinderen, tussen 2006 en 2012 een bedrag van 192.861,20 euro als sponsorgeld voor de VVD ophaalde.

Het geld kwam van bedrijven „die betrokken zijn bij bouwprojecten” in de gemeente. Bouwconcern VolkerWessels en Van Pol maakten via dochterbedrijven zeker 20.000 euro over.

Het vermoeden bestaat dat Van Rey „met één of meerdere ondernemers van tevoren heimelijke afspraken heeft gemaakt om een bepaald bedrag in Liba BV te laten storten in ruil voor zijn medewerking dan wel die van de gemeente Roermond voor het verkrijgen van een opdracht en/of vergunning.”

Volgens informatie die de Criminele Inlichtingen Eenheid kreeg, zou in 2011 een van de ondernemers hebben willen stoppen met betalen. Het verzoek: „Van Rey zou de ondernemer daarop hebben laten weten dat deze niet meer op medewerking van de gemeente hoeft te rekenen bij het verkrijgen van een vergunning.”

Van Rey, Van Pol en VolkerWessels wilden inhoudelijk niet reageren op de informatie die naar voren komt uit het rechtshulpverzoek.

    • Paul van der Steen
    • Joep Dohmen