Gekozen studenten vallen minder vaak uit en zijn actiever

In zijn column Wie bluft mag dokter worden (Wetenschapsbijlage, 28 februari - 1 maart) roept Harald Merckelbach het beeld op dat de selectie van geneeskundestudenten in Nederland een zootje is. Wij willen dit beeld graag nuanceren.

Het beleid van het ministerie van OCW van de afgelopen 15 jaar heeft het mogelijk gemaakt methoden van selectie voor de studie geneeskunde te ontwikkelen en te testen. Bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam wordt gekeken naar de academische studievaardigheden en de extra-curriculaire activiteiten van de kandidaten, ofwel de activiteiten naast de middelbare school. De prestaties van geselecteerde studenten zijn lange tijd vergeleken met de totale groep ingelote studenten. Uniek in het internationale veld van studentenselectie!

En wat blijkt?

Geselecteerde studenten blijken 2 tot 3 maal minder vaak de studie geneeskunde voortijdig te verlaten. Ze zijn ook actiever naast de studie, bijvoorbeeld in commissies en doen bijna twee keer zo vaak een onderzoeksmaster naast de master geneeskunde. En ze doen het beter in de klinische praktijk, want ze halen hogere cijfers gedurende de co-schappen. Kortom, de selectie werkt, er is evidence.

Nu de minister sinds kort ook het gebruik van VWO-cijfers toelaat, zal de Erasmus Universiteit die ook meenemen. Dan worden dus drie factoren meegewogen bij de selectie – schoolcijfers, academische studievaardigheden en extra-curriculaire activiteiten. We willen meerdere typen kandidaten een kans geven, niet alleen maar de studiebollen of de hyper-gemotiveerden.

Blijft nog over dat Merckelbach meent dat de selectie alleen voor ‘ons soort mensen’ is. In Rotterdam is dat niet zo. De verhoudingen van minderheden ten opzichte van de meerderheid autochtonen is niet verschillend voor en na de selectie. Dat geldt overigens ook voor de verhouding jongens en meisjes. Recent Rotterdams onderzoek toont aan dat er geen verschil is in kans op toelating op basis van extra-curriculaire activiteiten voor allochtone kandidaten of kandidaten van lager opgeleide ouders.

Meer details zijn te vinden op: www.imerr.nl/ds.

en Karen Stegers-JagerResp. Hoogleraar Medisch Onderwijs en universitair docent aan het Institute of Medical Education Research Rotterdam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

    • Axel P.N. Themmen
    • Karen Stegers-Jager