Tilburg weet nog niet of het voor of tegen promotie-experiment is

In het artikel Steeds meer weerstand tegen student-promovendus (NRC Handelsblad, 2 maart) staat dat de Tilburg University zich gekeerd heeft tegen het experiment van de student-promovendus.

Dat is niet correct. Tilburg University is vanaf het begin betrokken geweest bij de voorbereiding rondom het ‘experiment promotiestudent’. De Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) heeft in 2014 samen met enkele andere universiteiten voorstellen ingediend bij de VSNU voor deelname aan het experiment.

Het onderzoek naar de mogelijkheid van student-promovendi loopt nog. De plannen zijn nog niet uitgekristalliseerd.

Woordvoerder Tilburg University

    • Tineke Bennema