Rendementsdenken? Meer en beter graag!

Iedereen heeft het over het ‘rendementsdenken’. Volgens studenten en docenten wordt er in het hoger onderwijs te veel op aantallen en euro’s gestuurd. De universiteit is verworden tot een bedrijf dat zoveel mogelijk studenten en publicaties moet afleveren. Dit rendementsdenken is niet alleen de schrik van het onderwijs, maar ook van de zorg, de cultuursector en andere onderdelen van het publieke domein.

Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar ik ben een groot voorstander van rendementsdenken. Het is juist verstandig om regelmatig te meten of de kosten en de baten van wat je doet in een gezonde verhouding tot elkaar staan. Dat geldt voor een ondernemer en ook voor een non-profit organisatie. Voor studenten en docenten. Maar wát je precies als kosten rekent en vooral wát je onder baten verstaat, daar moet je goed over nadenken. En daar wringt de schoen.

Volgens managementauteur Jim Collins moet iedereen die bij een non-profitorganisatie werkt, zich regelmatig afvragen wat hij eigenlijk wil bereiken. Welke impact wil je hebben, op je dorp, je stad, je land, de wereld? Collins vraagt: kunnen mensen in jouw organisatie de volgende zin afmaken? ‘Als wij succesvol zijn, dan...’

Als je nog een stapje verder durft te gaan, vraag elkaar dan ook: ‘Voor wie doen we dat eigenlijk? En waarom is dat zo belangrijk?’ Oftewel: wat is het uiteindelijke doel van een universiteit? Wanneer is zorg echt goed? Waarom moet er eigenlijk belastinggeld naar cultuur?

Heel lastige vragen. Bovendien stellen we ze meestal aan de verkeerde mensen, namelijk aan de zittende macht. Waarom werkt dat niet? Omdat we zo graag idealistische antwoorden willen horen op deze vragen. Visie en bevlogenheid. Maar wanneer een minister haar idealisme laat neerdalen over een sector, levert dat vooral strijd op. Echte idealen bewegen zich namelijk van onderen naar boven. Niet van boven naar beneden. Een ideaal is geen beleid dat je met een groepje ambtenaren tussen negen en vijf bedenkt en daarna uitrolt over het volk.

Helaas. Het enige waar bestuurders mee wegkomen in een pluralistische maatschappij als de onze, is het stellen van ideologisch ‘neutrale’ doelen. Bloedeloze aantallen en inhoudsloze euro’s.

Is er een oplossing? Ja. Een veel verfijnder stelsel van rendementsdenken. Formuleer landelijk enkele neutrale eisen en laat universiteiten daarbinnen hun eigen opdrachten formuleren. Laat faculteiten eigen doelstellingen en maatstaven voor kwaliteit invullen. En laat een hoogleraar zijn persoonlijke idealen omschrijven en zijn eigen voortgang meten. Wat mensen het meeste motiveert, kun je niet van boven naar beneden controleren. Je kunt het hooguit van onder naar boven supporten.

Waardeer het pluralisme. Gun professionals hun eigen missie. Maar vraag wel of ze vooraf willen aangeven wat ze gaan doen. En laat ze achteraf rekenschap afleggen. Vrijheid én verantwoordelijkheid.

In het bedrijfsleven gelooft geen weldenkend mens meer in grote, centraal geleide bureaucratieën. Al decennia wordt er gepleit voor het vormen van netwerken van kleine, autonoom werkende units die zich per stuk om een klantengroep, een proces of een product bekommeren. Innovatieve organisaties kennen enkele centrale eisen en daarbinnen is er vrijheid en ruimte voor eigen ondernemerschap en creativiteit. Als de overheid iets van de private sector wil leren, laat ze deze les dan ter harte nemen.

Rendementsdenken. Met rendement op zichzelf is niets mis. Met denken ook niet. Het probleem is dat voor sommige sectoren de combinatie van beide nog jong is.

    • Ben Tiggelaar