Rebelse docenten geven UvA-top uitstel

„Als het CvB niet op onze eisen reageert, heeft het zijn legitimiteit verloren.” Dit statement van hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis Guy Geltner zorgde vrijdag voor veel wapperende handen (het basisdemocratische equivalent van applaus). ReThink UvA, de groep docenten die hervormingen eist aan de Universiteit van Amsterdam, kwam ’s middags in het Maagdenhuis bijeen om te vergaderen over de koers.

De docenten hadden woensdag zes eisen gesteld aan het College van Bestuur. Ze willen drie onmiddellijke stappen van het CvB: een tijdelijke stop op de verkoop van UvA-gebouwen, directe actie om de universiteit te democratiseren, en een onafhankelijk onderzoek naar de financiële situatie van de UvA. Daarnaast formuleerden ze drie doelen voor de langere termijn, zoals een financiering die minder is gebaseerd op studentenaantallen. Als het CvB niet voor vrijdag vier uur de eisen had ingewilligd, zouden de docenten overgaan tot actie, variërend van petities tot stakingen.

Vrijdag vroeg het CvB uitstel tot ‘ergens volgende week’. In de vergadering van ReThink UvA werd besloten ze dit te geven tot maandagochtend 9 uur. Als het CvB deze ‘deadline’ niet haalt, volgen alsnog acties.

De docenten lijken nog strijdbaarder dan de studenten – en ze hebben evenveel haast. Meer tijd is in het voordeel van het CvB, merkten meerdere sprekers vrijdag op. Zij wezen erop dat de beweging nu ‘momentum’ heeft dat hij moet behouden.

Dat gevoel lijkt breed gedeeld te worden: elke dag is er wel een vakgroep, organisatie of grote naam die hervormingen eist. Dinsdag gaf de Centrale Ondernemingsraad van de UvA aan geen heil te zien in verdere gesprekken met het CvB als die geen concrete consequenties hebben. Donderdag verklaarde een groep vooraanstaande wetenschappers in een brief aan het CvB en minister Bussemaker zijn steun aan de actievoerders. De ondertekenaars vroegen om ‘democratisering van de universiteit, decentralisering van de besluitvorming, een omslag in het doorgeschoten rendementsdenken, en veel grotere transparantie’.

En vrijdag schaarde het Ledenparlement van de FNV zich achter de opstand. De vakbond gaf de docenten donderdag al voorlichting over actievoeren, en heeft inmiddels een actiecomité opgericht ‘om de studenten en docenten te steunen in hun strijd’. Dat kunnen ze wel gebruiken, want in de vergadering van vrijdag bleek dat veel flexwerkers bang zijn om te staken.

De onrust komt voor de UvA op een onhandig moment, want vandaag is de Open Dag van de universiteit. Van de ontwikkelingen bij het Maagdenhuis hoeven de studenten in spe niets te merken: sinds november vindt de voorlichting plaats in grote gebouwen buiten het centrum. Studentvoorlichters hebben van de UvA instructies gekregen voor antwoorden op Maagdenhuisgerelateerde vragen.

Ondertussen organiseren de bezetters hun eigen voorlichtingsdag. Op de verschillende Open Dag-locaties zullen ze aanwezig zijn om de toekomstige studenten naar het Maagdenhuis te sturen. In het bezette gebouw willen de studenten dezelfde formule hanteren als die van de normale Open Dag: met kraampjes en voorlichters. Alleen de flyers, met teksten als ‘de UvA gooit al haar historische panden te grabbel’, zullen er wat opruiender zijn.

    • Floor Rusman