Opwaartse spiraal

Uiteraard verstoort het opkopen van obligaties door de ECB de markten, want dat is precies de bedoeling van de centrale bank. We kunnen er over discussiëren of de ECB er goed aan doet, maar in navolging van de FED tracht de ECB middels kwantitatieve verruiming de nominale rente laag te houden en tegelijkertijd de inflatieverwachtingen omhoog te krijgen. De centrale bank van Japan doet dit ook. Het wordt niet hardop gezegd, maar als in het kielzog van dit beleid ook de euro verzwakt, is dat mooi meegenomen. Als de ECB in deze opzet slaagt, daalt de reële rente, waardoor investeren en consumeren aantrekkelijker wordt en sparen duurder. Vanuit de investeringsimpuls (waardoor bijvoorbeeld aandelen meer waard worden) ontstaat een welvaartseffect en hopelijk een opwaartse spiraal. Dit is feitelijk een geënsceneerde marktmanipulatie vanuit de ECB, om via dit onorthodoxe monetaire beleid de reële economie een impuls te geven.