Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Wetenschap

Laten we de diagnose schizofrenie vergeten

Schizofrenie bestaat niet. En dus moeten we ophouden om die diagnose te stellen. Psychose bestaat wel. En gelukkig kunnen we daar wel wat aan doen, schrijven

Jim van Os en vijf anderen.

Schizofrenie bestaat niet. Ja, u leest het goed. Schizofrenie, dat ten onrechte bekend staat als de ziekte van de ‘gespleten geest’, bestaat niet. Psychose bestaat wel. Zo’n drie procent van de mensen heeft er last van, als adolescent of jongvolwassene. Iemand die psychotisch is, neemt onder invloed van persoonlijke emoties de werkelijkheid zó vertekend waar dat andere mensen hem of haar niet langer begrijpen.

Dat onbegrip zien we vaak ook bij andere psychische aandoeningen, bij depressie of angststoornissen bijvoorbeeld. Alleen, daar staan behandelaars klaar om te helpen. Mensen met psychose gelden als hopeloze gevallen. En dat is flauwekul. Want onderzoek toont juist aan dat mensen met een psychose er meestal weer bovenop komen – met de juiste hulp. Die krijgen ze nu niet, om drie redenen.

Ten eerste hebben we ons dermate veel pessimisme over de toekomst van mensen met psychose aangepraat, dat hoop en herstel niet automatisch centraal staan in de behandeling. Ten tweede zijn behandelingen die aantoonbaar werken, zoals intensieve begeleiding naar opleiding of werk, onvoldoende beschikbaar. En ten derde is er in het huidige ‘diagnose-recept-symptomenlijstje’-systeem van marktwerking in de zorg geen ruimte voor het psychologische proces van herstel.

Omdat mensen met psychose te weinig hulp krijgen, blijven ze nodeloos hangen in een leeg bestaan, verstoken van opleiding en werk, tot ze een vroegtijdige dood sterven. Vroegtijdig ja, want hun leven duurt een vijfde korter dan dat van de gemiddelde Nederlander. Een grove vorm van sociale onrechtvaardigheid.

Om dat te laten stoppen, en om mensen met psychose, hun omgeving en samenleving een reëel beeld te geven, is de website schizofreniebestaatniet.nl gemaakt. Wij willen de term schizofrenie binnen vijf jaar uitbannen en ruimte scheppen voor de volgende uitgangspunten voor behandeling en begeleiding van mensen met psychose:

1 Er is wetenschappelijk gezien geen duidelijk onderscheid te maken tussen psychose en andere ervaringen. Psychose is gewoon te behandelen.

2 Ruim 15 procent van de adolescenten en jongvolwassenen heeft psychotische symptomen, tijdens de normale ontwikkeling. Ze horen stemmen of zijn paranoïde. Bij 80 procent van hen verdwijnen deze symptomen vanzelf.

3 Zo’n 3,5 procent van de mensen heeft zo veel last van psychotische symptomen dat ze hulp moeten zoeken. Hun diagnose is psychosegevoeligheid: hun symptomen zijn onderdeel van een psychotisch syndroom dat er bij elk van hen anders uitziet.

4 Het beloop van psychosegevoeligheid is variabel en onvoorspelbaar. Slechts 20 procent van de mensen die eraan lijden heeft een ongunstige prognose; de meesten herstellen of leren ermee leven.

5 Een psychotische ervaring is vaak een reactie op trauma, tegenslag, teleurstelling, discriminatie of vernedering – de draaglast wordt te zwaar voor het individu.

De dominante zienswijze dat psychose een uiting is van een onderliggende biomedische hersenziekte (schizofrenie), is wetenschappelijk gezien onjuist. Die zienswijze draagt echter wel bij aan negatieve verwachtingen over het herstel en dient dan ook niet centraal te staan in psycho-educatie.

6 De psychiatrie deelt psychosegevoeligheid in in allerlei ‘schizo-diagnosen’ (schizofrenie, schizoaffectief, schizofreniform, etc). Maar iedereen heeft een andere mix van symptomen, en past niet goed in een diagnostisch hokje.

7 Mensen met een psychotisch syndroom moeten vanaf het eerste moment hoop en perspectief krijgen. Herstel is een psychologisch proces. Mensen moeten leren zich aan te passen aan hun psychosegevoeligheid, met ondersteuning van geschoolde ervaringsdeskundigen en, waar nodig, van artsen en therapeuten om dat herstel te ondersteunen.

8 Iedereen met een psychose moet vanaf het allereerste moment toegang krijgen tot een ervaringsdeskundige, die als geen ander kan helpen bij het bieden van hoop en perspectief.

9 De terugkeer naar de eigen omgeving, opleiding en werk staan voorop in het behandelplan. Ook als er nog restsymptomen zijn, kunnen mensen de draad oppakken. De huidige praktijk om te wachten op volledige ‘genezing’ is contraproductief.

10 Iedereen die met een psychose in de ggz komt, moet worden aangemoedigd erover te praten. De inhoud van een psychose moet serieus worden genomen en als betekenisvol worden beschouwd, want die is vaak de sleutel voor onderliggende problemen.

11 Iedereen die last heeft van psychose moet psychotherapie aangeboden krijgen door een therapeut met ervaring in psychose.

12 Antipsychotica kunnen nodig zijn om heftige ervaringen te dempen, maar ze kunnen geen onderliggende biologische abnormaliteit corrigeren. Een antipsychoticum geneest niet.

Schizofrenie bestaat niet. Dat is maar goed ook. Want aan psychose kunnen we gelukkig wel heel veel doen.