Logisch dat er geen oog is voor veiligheid in economisch onderzoek

Minister Kamp heeft zijn excuses aangeboden aan de Groningers. Het spijt hem „dat er onvoldoende oog is geweest voor de veiligheid”. Aanleiding voor deze excuses zijn de conclusies dat de communicatie over veiligheid zich kenmerkte door een technocratische benadering.

Deze conclusie zou niet alleen Kamp, maar menig bestuurder moeten aanzetten tot nadenken. Een dominantie van technische studies in de (publieke) besluitvorming staat namelijk niet op zich. Technocratisch en econocratisch denken waarin vergaande waarden in cijfers en geld worden uitgedrukt, lijken immers nog steeds leidend in onze maatschappij.

Economische en modelmatige studies kunnen waardevolle informatie geven voor besluitvorming. Maar we moeten niet doen alsof een technische benadering alle afwegingen kan ondervangen. Een technische studie geeft technisch informatie. Niets meer, niets minder.

Als kwalitatieve aspecten essentieel voor een project zijn, dan is naast een technische ook een kwalitatieve analyse nodig. Een type onderzoek dat recht doet aan waar deze aspecten voor staan door in een dialoog de ervaringen van mensen centraal te stellen en vraagstukken in hun context te plaatsen.

Als minister Kamp in de toekomst oog wil hebben voor de veiligheid of leefbaarheid van burgers, zal hij zijn technische oogkleppen af moeten doen. Pas dan kan de vraag aan de orde komen wat veiligheid, of beter onveiligheid, echt betekent voor ‘Truus uit Siddeburen’.

    • Els Beukers