Ambitieus kunstenplan Den Haag

Het theaterbezoek van allochtonen verdubbelen, drie (bestaande of nieuwe) evenementen uitbouwen tot (inter)nationaal toonaangevende gebeurtenissen, en Den Haag leidend maken op het gebied van educatie en talentontwikkeling. De theaterdirecties van Den Haag hebben deze week een ambitieus kunstenplan voor de periode 2017-2020 aangeboden aan het Haagse college. Door meer samen te werken verwachten de theaters een deel van de benodigde gelden vrij te kunnen maken. (NRC)