Holi

In grote delen van India en Nepal is het vandaag Nieuwjaar. Hindoes vieren dit met het Holifeest. Het feest is een overwinning van het goede op het kwade, van licht op de duisternis, van kennis op onwetendheid, van recht en waarheid op onrecht en onwaarheid. Het Holifeest is niet een zuiver godsdienstig feest. Het feest heeft meer een sociaal-cultureel en folkloristisch karakter en is dus niet beperkt tot de belijders van een godsdienst. Alle hindoes vieren gezamenlijk het Holifeest door zingend en muziek makend elkaar te besprenkelen met kleurstoffen en welriekende stoffen.

NPO 2, 19.50-20.25u.