Herstel van de economie zet door. Nou ja, voorzichtig

Politici zullen het de komende weken zeker over de economie hebben. En over de laatste groeicijfers.

Uit de gisteren gepubliceerde macro-economische ramingen van het Centraal Planbureau blijkt dat het kabinet dit jaar niet op begrotingsmeevallers kan rekenen. Het economisch herstel zet weliswaar verder door – groei van 1,7 procent van het bruto binnenlands product dit jaar en 1,8 procent volgend jaar – maar het begrotingstekort neemt dit jaar niet verder af dan eind vorig jaar reeds verwacht: 1,8 procent van het bbp. Voor volgend jaar raamt het CPB dat tekort op 1,2 procent.

Volgens het CPB daalt de werkloosheid volgend jaar „maar licht” tot 635.000 personen, nog altijd 7 procent van de beroepsbevolking. „De toename van de werkgelegenheid is maar net voldoende om het stijgende arbeidsaanbod te absorberen.”