Dichter des Vaderlands

Het geheim van de boekhandelaar

Je verkoopt boeken maar eigenlijk geef je liefde door

je geeft adviezen maar eigenlijk wijs je op vergezichten

je noemt een auteur maar eigenlijk raad je een verlangen

je wacht op een vraag maar eigenlijk stel je vragen

Je verkoopt boeken maar eigenlijk verplaats je taal

je wijst op de kasten maar eigenlijk zijn het horizonnen

je zegt omzet maar eigenlijk fluister je kapitaalbandje

je noemt een titel maar eigenlijk deel je vleugels uit

Je verkoopt boeken maar eigenlijk vertel je verhalen

je wordt getipt maar eigenlijk ben je een lezers lezer

je citeert ‘mooi is de menselijke rede, en onoverwinnelijk’

je bent een eiland maar eigenlijk verkoop je lifelines

Anne Vegter