Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

De UvA haalt de deadline van de docenten niet. Dit is wat ze eisen

Het bezette Maagdenhuis, een pand van de Universiteit van Amsterdam (UvA), afgelopen dinsdag.
Het bezette Maagdenhuis, een pand van de Universiteit van Amsterdam (UvA), afgelopen dinsdag. Foto ANP/Remko de Waal

Vanmiddag om 16.00 uur verloopt de deadline die een groep docenten van de Universiteit van Amsterdam heeft gesteld aan het College van Bestuur (CvB). Afgelopen woensdag stelden de docenten, die zich Rethink UvA noemen, een aantal eisen waarop ze voor vanmiddag een reactie van het CvB verwachten. Dit zijn ze.

Het bestuur van de UvA heeft vanochtend in een brief aan de beweging laten weten meer tijd nodig te hebben “voor een inhoudelijk en omvattend antwoord”, aldus een woordvoerder van de universiteit. Begin volgende week wil de UvA met een reactie komen. Rethink UvA wil om 16.00 uur een reactie geven op de brief. In het ultimatum dreigde de beweging met nieuwe acties, waaronder de bezetting van verschillende UvA-gebouwen, stakingen en teach-ins, als het CvB niet tijdig zou reageren.

Twitter avatar rethinkUvA Rethink UvA We will have a response to the Board’s letter after our #Maagdenhuis assembly at 4 PM today.

Drie onmiddellijke veranderingen

De docenten eisen drie onmiddellijke maatregelen:

  • Een onmiddellijke, maar ook tijdelijke stop op de verkoop van UvA-gebouwen. Daaronder vallen volgens Rethink UvA alle herstructureringsprocessen, onderhandelingen en de verkoop van eigendom van de universiteit. Ook fusies met andere onderwijsinstellingen moeten worden stilgelegd.
  • Directe actie van het CvB om de universiteit te democratiseren, waarbij medewerkers en studenten op alle bestuursniveaus beslissingsbevoegdheden krijgen. De beweging wil dat de vertrouwensrelaties tussen het College en de medewerkers worden hersteld, of het bestuur moet opstappen.
  • Een grootschalig onafhankelijk onderzoek naar de financiële situatie en het financiële beleid van de UvA.

Drie maatregelen die op lange termijn moeten worden ingevoerd

Deze maatregelen acht de beweging noodzakelijk om een wijde discussie te starten over de implementatie op de lange termijn van de volgende veranderingen:

  • Het veranderen van een financieel model dat gebaseerd is op rendementsdenken in een evaluatiemodel gebaseerd op de kwaliteit van de opleidingen.
  • Het creëren van een academisch klimaat waarin medewerkers zowel onderzoek verrichten als lesgeven, in tegenstelling tot het bestaande systeem waarin onderzoekers en docenten zijn gescheiden en volgens Rethink UvA onderzoek beloond wordt ten koste van onderwijs.
  • Het bepalen van een evenredige werkdruk op het gebied van lesgeven, onderzoek doen en bestuurlijke werkzaamheden en het creëren van transparante en toegankelijke mogelijkheden tot loopbaanontwikkeling voor zowel vaste als tijdelijke medewerkers.

449 medewerkers

Rethink UvA is een beweging van honderden medewerkers, zowel promovendi als hoogleraren, die zich hebben aangesloten bij de studentenprotesten tegen de huidige gang van zaken bij de UvA. Op de website van de beweging staat dat 449 medewerkers van de UvA een steunbetuiging hebben ondertekend.

Lees ook in NRC Handelsblad: Nu pikken de docenten het ook niet meer (€).