Coalitie pronkt met herstel en is het oneens over besteding meevallers

Nu de economie opleeft en de campagne loopt, zeggen VVD en PvdA enthousiast dat dit te danken is aan hun beleid.

Vanzelfsprekend trokken de regeringspartijen de CPB-cijfers van gisteren direct naar zich toe – het is verkiezingstijd. „Cijfers om trots op te zijn”, reageerde VVD-Kamerlid Mark Harbers. „Door de inspanningen van het kabinet.” Zijn PvdA-collega Henk Nijboer: „De aanpak van het kabinet heeft Nederland weer sterker gemaakt.”

De economie trekt volgens het Centraal Planbureau dit jaar (1,7 procent) en volgend jaar (1,8 procent) inderdaad veel sneller aan dan eerder gedacht. De koopkracht stijgt (maar alleen dit jaar) en dus ook de binnenlandse consumptieve bestedingen. De werkloosheid daalt (zij het veel minder dan eerder voorspeld), de staatsschuld daalt en de wereldhandel neemt verder toe.

Op het Binnenhof brak onmiddellijk de discussie los of de vrolijke macro-economische ramingen nu na jaren van forse bezuinigingen de ruimte bieden voor de nodige, gewenste of – in verkiezingstijd – beloofde lastenverlichting. De door het kabinet geambieerde belastingherziening zou circa 15 miljard euro moeten kosten, om op termijn van tien jaar nieuwe honderdduizend banen te creëren. 10 miljard daarvan komt uit fiscale verschuivingen, 3 tot 5 miljard uit nog nader te bepalen meevallers. En dat alles zonder dat het begrotingstekort – dat sinds 2013 lager uitvalt dan de Brusselse maximumnorm van 3 procent – weer oploopt.

    • Philip de Witt Wijnen