Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Cultuurbeleid

WRR: kunstsubsidies toekennen op basis van culturele waarde

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker (PvdA) krijgt uit de handen van voorzitter Joop Daalmeijer van de Raad voor Cultuur het advies over het museumbestel in 2013 .
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker (PvdA) krijgt uit de handen van voorzitter Joop Daalmeijer van de Raad voor Cultuur het advies over het museumbestel in 2013 . Foto ANP/Jerry Lampen

Bij het toekennen van kunstsubsidies moet de culturele waarde van kunst vooropstaan en niet de vraag wat het maatschappelijk en economisch nut ervan is. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een rapport dat vandaag is gepresenteerd. De WRR gaat daarmee in tegen het rendementsdenken over kunst en cultuur.

De verkenning van de WRR komt in het jaar dat het cultuurbeleid voor de volgende subsidieperiode wordt bepaald. Over een maand komt de Raad voor Cultuur met zijn advies. Nog voor de zomer maakt minister Bussemaker vervolgens haar plannen bekend. In het najaar zal de Tweede Kamer zich daarover uitspreken.

‘Omstreden goed’

De WRR stelt in haar verkenning van het cultuurbeleid dat culturele instellingen nu worden overvraagd door allerlei maatschappelijke en economische doelen te stellen. Cultuur is dusdoende “een omstreden goed” geworden, waarvoor telkens “het nut voor de bredere samenleving” aangetoond moet worden. Zo is de heersende opvatting dat cultuurbeleid kan bijdragen aan welzijn en gezondheid, economische groei, innovatie en werkgelegenheid. Maar het effect daarop van kunst en cultuur is zelden wetenschappelijk te onderbouwen, concludeert de WRR.

Twitter avatar WRRDenktank WRR WRR-verkenning Cultuur herwaarderen | #cultuurbeleid beschikbaar a.s. donderdag 11.30 via http://t.co/0hLI1Tz2CE http://t.co/bptulJrhez

Zo is het wetenschappelijk bewijs zwak dat goede culturele voorzieningen voor een aantrekkelijker vestigingsklimaat zorgen. Ook moet volgens de WRR het beeld genuanceerd worden dat de creatieve beroepen als economische motor functioneren. Legitimatie voor cultuursubsidies zoeken in economische en sociale doelen kan leiden tot verval van draagvlak, waarschuwt de WRR. De cultuursector wordt geconfronteerd met een “wijziging in culturele smaakpatronen”, daar zou het beleid zich ook op moeten richten.

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (PvdA) richt zich op een verbinding tussen kunst, cultuur en samenleving. Ze juicht nadrukkelijk projecten toe waarin maatschappelijke organisaties, de creatieve industrie en de wetenschap elkaar treffen.

Lees vandaag in NRC Handelsblad: Van cultuur wordt teveel verwacht (€).