‘Vestia-praktijken’ bij 18 corporaties in onderzoek

Patroon corrupt gedrag van tussenpersonen in sector.

Achttien woningcorporaties doen onderzoek naar mogelijke integriteitsschendingen, fraude of omkoping door tussenpersonen, ingehuurde financiële experts en soms ook eigen medewerkers. De tussenpersonen, bemiddelaars met banken, zijn in beeld gekomen via de miljoenenfraude met derivaten (renteverzekeringen) bij corporatie Vestia.

Dat blijkt uit een brief van de financiële toezichthouder voor de sector, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), aan minister Stef Blok (Wonen, VVD), die vanochtend naar de Tweede Kamer is gestuurd. Minister Blok noemt het „onrustbarend”.

CFV ziet een patroon van corrupt gedrag bij een kleine groep tussenpersonen, dat breder voorkomt in de corporatiesector. De toezichthouder heeft 27 corporaties afgelopen najaar aangespoord onderzoek te doen. Zeven corporaties daarvan hebben een extern bureau ingeschakeld voor forensisch onderzoek, elf zijn bezig met intern onderzoek. Bij negen corporaties bleek niets aan de hand.

Om welke 18 corporaties en tussenpersonen het gaat, zegt CFV niet. Onlangs werd wel bekend dat het Openbaar Ministerie onderzoek doet naar adviseurs en tussenpersonen van Portaal (Utrecht), Wonen Limburg (Roermond) en De Woonplaats (Enschede). De kasbeheerder van Havensteder (Rotterdam) heeft zeker 140.000 euro aangenomen van Fifa Finance, zei de directeur eerder in deze krant.

Van tussenpersoon Arjan G. (van het bureautje Fifa Finance), een van de hoofdverdachten in de Vestia-affaire, is bekend dat hij werkte met meerdere corporaties. Stadgenoot (Amsterdam) heeft in 2013 daarom intern onderzoek gedaan en laat accountant Deloitte nu forensisch onderzoek doen naar de eigen kasbeheerder. Tot nu toe zijn „geen onregelmatigheden” aangetroffen, zegt een woordvoerder. De Key (Amsterdam) had geen derivaten, maar laat extern onderzoek doen naar leningen waarbij Fifa Finance was betrokken. Staedion (Den Haag) spreekt van één „marktconforme” transactie en doet geen verder onderzoek.

De tussenpersonen waren ook actief in de zorg en mogelijk het onderwijs. Mogelijk was hier sprake van vergelijkbare corruptie, aldus CFV. De toezichthouder heeft dit gemeld bij de Onderwijsinspectie en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Tegenover deze krant hekelt CFV-directeur Daphne Braal de „naïviteit” van corporaties rond adviseurs. Ze is „verbaasd” dat ze na de Vestia-affaire en de parlementaire enquête woningcorporaties niet allemaal op eigen initiatief onderzoek zijn gaan doen.

    • Eppo König