‘Deurwaarders rekenden te veel’

Woningcorporatie Eigen Haard vermoedt dat gerechtsdeurwaarders sinds 2001 bij honderden ontruimingen te veel geld in rekening hebben gebracht. Kosten zouden stelselmatig zijn opgekrikt en er zouden vaker dan nodig officiële deurwaardersstukken zijn verstuurd. Huurders hebben per keer tientallen tot soms zelfs honderden euro’s te veel betaald volgens de woningcorporatie, die inmiddels drie kantoren de wacht heeft aangezegd. Deurwaarderskantoor Nijstad en Toonen moest zich eergisteren voor de tuchtrechter verantwoorden. Het kantoor ontkent over de schreef te zijn gegaan en zegt zich ‘als kop van Jut’ behandeld te voelen.