Noors Nobelcomité stemt voorzitter Jagland weg

De nieuwe voorzitter van het Nobelcomité, het conservatieve parlementslid Kaci Kullmann Five, heeft gisteren bezworen dat het wegstemmen van haar voorganger heel normaal is. Ook al is het voor het eerst in de 114-jarige geschiedenis van de Vredesprijs dat dit is gebeurd. Kullmann Five prees oud-premier Thorbjørn Jagland – die het vijfkoppige Nobelcomité zes jaar leidde geleid en nu slechts ‘gewoon’ lid is – gisteren omstandig. En bezwoer dat zijn gedwongen aftreden niets te maken had met omstreden keuzes onder zijn voorzitterschap.

Dat begon in 2009 met de toekenning van de Nobelprijs aan Barack Obama, die toen nog maar net president was. Ook met de keuze voor de Europese Unie waren sommige Noren – die zelf nooit lid van de EU wilden worden – niet blij. En China verzette zich fel tegen het besluit in 2010 om de prijs toe te kennen aan dissident Liu Xiaobo.

Die prijs was waarschijnlijk de reden dat de sociaal-democraat Jagland niet al eerder is weggestemd, nadat de conservatieven na de verkiezingen in 2013 in het comité een meerderheid kregen. Het comité wilde niet de indruk wekken te zijn bezweken voor de druk van China. Kullmann Five pleitte gisteren daarom nog maar eens voor de vrijlating van Liu Xiaobo.

Mogelijk heeft de doorslag gegeven dat Jagland secretaris-generaal is van de Raad van Europa. Critici waren bang voor belangenverstrengeling. Zo zou Jagland zich kunnen verzetten tegen een Nobelprijs voor een Poetin-criticus, omdat Rusland lid is van de Raad van Europa. (Reuters)