Meer dan negen kippetjes op één vierkante meter

Eierfraude

Vier pluimveebedrijven stonden gisteren voor de rechter. Is dat scharrelei wel een scharrelei?

Eieren van vier pluimveebedrijven hebben scharrel- of vrije uitloopstempels gekregen terwijl dat niet mocht. Een broederij, die kuikens opfokt tot leghennen, verkocht meer hennen dan op de factuur stonden. Drie pluimveehouders hielden meer leghennen dan toegestaan.

1 Hoe deden de pluimveehouders dat?

De broederij kreeg van een leghennenbedrijf bijvoorbeeld een bestelling van 77.000 leghennen, leverde die ook, maar zette er maar 72.000 op de factuur. De overige 5.000 hennen werden als ‘extra kosten in opfokperiode’ in rekening gebracht. De kippenhouders hielden dus meer kippen dan uit hun administratie viel op te maken en konden meer eieren produceren op hetzelfde oppervlak. Dat zijn, zo zegt de officier van justitie, dus geen scharreleieren of vrije uitloopeieren. De consument wordt bedot en de concurrentie de pas afgesneden.

2 Wat zeggen ze zelf?

De drie eierboeren ontkennen niet dat ze meer kippen kochten en hielden dan op papier stond. Maar hun eieren waren wél scharrel- of vrije uitloopeieren, zeggen ze. Omdat, zo zei één boer, zijn stal groter was dan op het certificaat stond. Of, zo zei een ander, omdat zijn kippenoverschot in een aparte stal stond. De derde kippenboer had zoveel malaise met zieke, dode en slecht leggende (‘droge’) kippen dat hij wel meer kippen moest inkopen om de veestapel op peil te houden.

3 Allemaal incidenten dus.

Nou, dat is de vraag. Om te beginnen werd gedoogd dat boeren 2 procent meer leghennen hielden dan op papier was toegestaan, omdat er nog weleens een kip ‘uitvalt’. De verdachte boerderij schreef op ongeveer de helft van de facturen kippen weg onder de noemer ‘overige opfokkosten’. „Dat wilde de klant. Wij zijn niet verantwoordelijk voor zijn boekhouding.”

4 Is het nu voorbij?

Waar gekeurd wordt, wordt geknoeid. Zoveel is wel duidelijk geworden na de voedselschandalen van de laatste jaren. Wakker Dier toonde ooit met succes aan dat legbatterij-eieren als scharreleieren werden verkocht. Dat lijkt nu verleden tijd. Maar zolang de supermarkten lage prijzen blijven afdwingen en de controle beperkt is – je kunt geen kippen gaan tellen in de stal – zullen pluimveehouders de mazen in de wet zoeken om het hoofd boven water te houden, denkt Wakker Dier.

5 Is de gezondheid in gevaar?

Voor de kippen is het vast niet prettig om met meer dan negen op een vierkante meter te staan, maar voor uw uitsmijter maakt het niet uit. Slecht is het vooral voor het consumentenvertrouwen. Waarom vrije-uitloopeieren kopen als je niet weet of het vrije-uitloopeieren zijn?

    • Martine Kamsma