Imposante en kwetsbare Porgy

Daar zijn ze weer: de kreupele Porgy op zijn rollende vlondertje en de ravissante Bess die zich door een ander laat verleiden. In de enscenering van het New York Harlem Theatre, die hier ook in 2003 en 2008 al te zien was. Inclusief het decor dat lijkt op een breedbeeldprentenboek met planken huisjes en planken balkonnetjes in drabbig bruin, opgevrolijkt door de pasteltinten waarin het veelkoppige ensemble vaak gekleed gaat. Als op een late, lome zomermiddag in South Carolina.

Porgy and Bess is door makers George en Ira Gershwin betiteld als folk opera – dus gecomponeerd voor klassiek geschoolde stemmen. Tijdens deze tournee staan drie zangers klaar voor de Porgy-rol en twee zangeressen voor Bess. In de bezetting van gisteravond was Alvy Powell een imposante en tegelijk kwetsbare Porgy, met een stem die diep uit zijn bolle buik leek te komen. En tegenover hem stond Morenike Fadayomi, een stralende sopraan met Carmen-achtige allure die ook gospeldiepte kan halen. In hun hunkerduet Bess, you is my woman now trilde alles mee wat de Gershwins voor ogen moet hebben gestaan.

De comedysong It ain’t necessarily so, vooral bekend door de filmversie van Sammy Davis jr, werd net als zeven jaar geleden gezongen door Jermaine Smith. En ook nu slaagde hij er onvoldoende in de montere blasfemie van de woorden over het orkest heen de zaal in te tillen.

In elk geval maakt deze Porgy and Bess, met meer dan dertig man in de orkestbak, volop ruimte voor de ongewone melodieënrijkdom waardoor deze volksopera steeds weer op het repertoire blijft staan.

    • Henk van Gelder