Opinie

    • Maarten Schinkel

Een echte patriot betaalt zijn tax te laat

Al door de wachtrij bij de Belastingdienst heen? Belastingplichtigen die na 1 april aangifte doen, of bij wie de uiteindelijke aanslag afwijkt van de aangifte, moeten rente betalen als de Belastingdienst nog geld van hen krijgt. Na 1 juli pas, dat wel.

Dat klinkt op het eerste gezicht billijk: het Rijk krijgt nog geld van u, en hoe later dat geld komt, hoe meer het Rijk er bij inschiet. Want dat geld moet in de tussentijd wel worden voorgeschoten. Die rente is er overigens al sinds jaar en dag, en u krijgt óók rente als u nog geld tegoed had en dat pas later ontvangt. Dat laatste overigens pas na geruime tijd, waarin vrijwel iedereen die geld van de belasting tegoed had, dat al zal hebben ontvangen. Want voor een al dan niet moedwillig uitstel van betalen zijn natuurlijk vaak betere redenen dan voor een uitstel van ontvangst.

Maar goed: u betaalt dus rente, als u te laat bent en nog belasting moet afdragen. Maar is die rente zelf wel eerlijk? Niet echt. Vanaf 1 april vorig jaar is de belastingrente voor burgers gekoppeld aan de ‘wettelijke rente voor niet-handelstransacties’. En die rentevoet wordt bepaald door De Nederlandsche Bank.

Nu zijn overal de rentes behoorlijk gedaald, dus de ‘wettelijke rente voor niet-handelstransacties’ is dat ook: De Nederlandsche Bank heeft hem al verlaagd van 4 procent drie jaar geleden tot 2 procent nu. Niet meer dan eerlijk, zou je denken. Maar dat nieuwe, lage, rentetarief betaalt de particulier helemaal niet. De overheid heeft namelijk een ondergrens aan de belastingrente gesteld van 4 procent. En dus maakt de belasting betalende burger de rentedaling helemaal niet mee.

Dat is al een tegenvaller. Maar het is nog erger. Want wat is eigenlijk de schade die de overheid lijdt van burgers die hun belasting te laat betalen? De staat moet die nog niet ontvangen belastinginkomsten voorfinancieren. En daar wordt het bijzonder. Door achtereenvolgens de kredietcrisis, de eurocrisis en de deflatiedreiging zijn beleggers gevlucht in de staatsschuld van de stevigste eurolanden. Wij horen daarbij. De Europese Centrale Bank maakte vandaag meer details bekend over hoe zij in anderhalf jaar tijd 1.140 miljard euro aan staatsschuld gaat opkopen van de eurolanden.

De vlucht in stevige staatsschuld én de verwachting van een toenemende vraag naar die staatsschuld door de ECB hebben er samen voor gezorgd dat de koersen van de Nederlandse staatsschuld ongelooflijk zijn opgelopen. En als de koers van een obligatie oploopt, dan daalt de effectieve rente op die obligatie.

De koersen zijn nu zo hoog dat dat ze hebben gezorgd voor negatieve rentes op de staatsschuld. Nederland betaalt op dit moment negatieve tarieven voor nieuw uit te geven staatsleningen met een looptijd tot 5 jaar. De nog niet ontvangen belastinginkomsten zullen worden voorgefinancierd met zogenoemde kortlopende DTC’s (Dutch treasury certificates), bijvoorbeeld met een looptijd van zes maanden.

De rente daarop bedraagt nu -0,19 procent. Beleggers betalen dus onze staat om hun geld aan haar te mogen uitlenen. En andersom: de staat maakt dus winst door te lenen. Het is gek, mal, of totaal gestoord zo u wilt, maar het is zo.

We bevinden ons in een zeer merkwaardig universum: de overheid ontvangt geld van beleggers als u extra belasting moet betalen en treuzelt met de aangifte.

De nieuwe wet voor deze dwaze wereld: een rechtgeaard burger betaalt zijn belasting op tijd, maar de ware patriot betaalt te laat.

    • Maarten Schinkel